*Groninger Kustvaart*

Gepost! Terug naar: **Groninger Kustvaart*
<http://www.iezie.be/cgi-bin/free/forum/mbview.pl?site=JB> -  *Pagina
herladen*

*
*Naam* *Bericht*
*daan <mailto:blacknight869@hotmail.com>*

08/10/2004
18:41:11 * uel*
weet iemand hier iets UPPER EXPLOTION LIMIT,oftewel uel.
groeten Daan

*Peter Barc <mailto:barc@netc.pt>*

08/10/2004
18:48:51 * uel*
hi Daan,
Do you mean Explotion or Explosion,???
mvg,
Peter.

*Theo Horsten <mailto:thorsten@otenet.gr>*

08/10/2004
18:59:12 * uel*
Als je /Upper Explo*s*ion Limit/ bedoelt, is er hoop voor je.
Om welke stof gaat het? Vloeibare brandstoffen? Poederkolen?

Het komt erop neer dat je iets - een brandstof - met lucht gaat
vermengen en dat er dan een punt wordt bereikt waarop het mengsel te
"rijk" wordt om nog te exploderen. Je auto wil niet meer starten omdat
je hem hebt "verzopen". Even wachten tot het mengsel lucht-benzine wat
armer is geworden en beneden de UEL is gekomen, dan lukt het weer.
Bij crudewashen op tankers moet je steeds boven de UEL zitten.*Jan Willem <mailto:jw_zijlema@hotmail.com>*

08/10/2004
21:41:35 * uel*
Ter aanvulling van het verhaal van Theo:
?De onderste explosiegrens (LEL) geeft de kleinste concentratie van gas
of stof in een mengsel met lucht aan, waarbij nog juist een explosie of
verbranding kan optreden. Omgekeerd spreekt men bij de hoogste
concentratie over de bovenste explosiegrens (UEL).
Boven de bovenste explosiegrens is voor een ontsteking onvoldoende lucht
aanwezig. Het mengsel is te ?rijk? aan brandbaar gas of stof . Door
lucht toe te voegen kan weer een mengsel ontstaan dat zich wel binnen
het explosiegebied bevindt.?
Aldus het boek Ongevallenbestrijding gevaarlijke stoffen van het min. v.
binnenlandse zaken.

Gr. Jan Willem

*

** *
*Antwoord op het bericht:*
Naam :
Je e-mailadres:
Verwittig mij van antwoord op mijn bericht: Ja  Neen
Onderwerp:
Bericht:

*
*
*IEZIE.BE Gratis Messageboardservice <http://www.iezie.be>*
*

*


Built by Text2Html