*Groninger Kustvaart*

Gepost! Terug naar: **Groninger Kustvaart*
<http://www.iezie.be/cgi-bin/free/forum/mbview.pl?site=JB> -  *Pagina
herladen*

*
*Naam* *Bericht*
*Richard*

18/11/2004
09:45:03 * Wagenborg*
Las ik op noordtekst.

Wagen borg heeft voor 40 milj. euros motoren besteld en een order voor
22 schepen en nog eens een optie voor 28. Op deze manier gaan ze lijkt
mij Spliethoff aardig in het vaarwater zitten. En Spliethoff heeft er
ook weer 4 besteld.

Groet richard

*van Ost.*

18/11/2004
09:49:19** * Wagenborg*
Wagenborg: Gekleed naar binnen, naakt weer buiten, volgens sommige
kaptein eigenaars.

*Jolly Sailor*

18/11/2004
10:53:20** * Wagenborg*

Reder breidt vloot uit voor 250 miljoen

delfzijl - Royal Wagenborg uit Delfzijl heeft 22 nieuwbouwschepen
besteld met een totaalwaarde van ongeveer 250 miljoen euro. Er hangt nog
eens een totaalorder van 28 schepen voor circa 300 miljoen euro boven de
markt als er volgend jaar een nieuwe subsidieregeling komt.
De directie van Wagenborg ondertekende woensdag een contract met
Wärtsilä over de levering van 22 scheepsmotoren en een optie op nog eens
28 motoren. Voor de motorenbouwer uit Zwolle is daar een bedrag van in
totaal 40 miljoen euro gemoeid.

Met de 22 nieuwbouwschepen erbij heeft Wagenborg een vloot van tussen de
150 en 160 schepen, in grootte variërend van 1000 tot 20.000 ton. "Niet
alle schepen zijn eigendom van ons, ook die van de nieuwbouw niet", zegt
Wagenborg-directeur Egbert Vuursteen. "Sommige reders varen onder onze
vlag."

Wagenborg behoort tot de grootste reders van Nederland. De
nieuwbouworders werden in gang gezet na de meest recente
subsidieregeling. De schepen moeten binnen drie jaar gebouwd zijn.

Vuursteen: "Als er over een jaar een nieuwe subsidieregeling afkomt, dan
worden de andere 28 schepen besteld." De nieuwbouw wordt deels gebruikt
om de huidige vloot te vervangen. De meeste schepen worden na een aantal
jaren verkocht. Vuursteen: "Dat is een aanhoudend proces."

Bron:Dagblad v/h Noorden

*Theo Horsten <mailto:thorsten@otenet.gr>*

18/11/2004
12:22:37 * Wagenborg*

Ome Lou Vuursteen moest eens weten...

Image Hosted by ImageShack.us

Dát was tenminste nog eens een baas...Het zal waarschijnlijk nog wel even duren, maar er komt vast een dag
waarop Wagenborg en Spliethoff gaan fuseren. Of zouden de
bedrijfsculturen daar te veel voor verschillen? Ik heb daar nu geen
enkele kijk meer op.
Vroeger was het een verschil van dag en nacht, waarbij mijn voorkeur
naar Wagenborg uitging. Dat gold ook nog in latere jaren, toen ik al
heel lang nog maar weinig met Wagenborg, maar wel veel met Spliethoff te
maken had.

Het zal wel een kwestie zijn van wat je gewend bent en waar je in opgroeit.
*Kees V.*

18/11/2004
12:27:20** * Wagenborg*
wagenborg MAFFIA.

*Jolly Sailor*

18/11/2004
12:49:48** * Wagenborg*Ook jarenlang het gezicht van Wagenborg Drs Egbert Wagenborg tot zijn
pensioen.
Hij vroeg aan je kan je Gronings en als het antwoord ja was werd er
verder in het Gronings gepraat.
Waar ik ook respect had voor hem dat die vegitarier was maar dan ook
echt vegitarier,dus waar ook maar iets van dieren in voorkwam at en
droeg die niet dus ook geen leren schoenen.
Zijn zoon staat nu aan het roer van het concern.


*Kees. V.*

18/11/2004
12:52:33** * Wagenborg*
wagenborg MAFFIA

*Huug <mailto:evegaars2@zonnet.nl>*

18/11/2004
13:59:55 * Wagenborg*


Een andere Merweborg uit een andere tijd. Het kan verkeren!

Huug

*A Vriend <mailto:aendvri@home.nl>*

18/11/2004
16:54:41 * Wagenborg*
Op deze Merweborg 2 jaar gevaren als 2e mach.
Pracht schip en bemanning.
vr gr Ab

*pete*

18/11/2004
17:31:26** * Wagenborg*
van welk dier is die gekke pet dan gemaakt van Drs.E.??

*Huug <mailto:evegaars2@zonnet.nl>*

18/11/2004
17:48:38 * Wagenborg*
Van een kunststof konijn Pete !!?

*ger bauritius <mailto:gbau@allseas.com>*

18/11/2004
17:48:55 * Wagenborg*
Misschien moet je dezelfde kant op met het forum als kombuispraat van
Jos Komen, Huug. Dan komen vervelende pubertjes de gangway niet over.

*Bob Waldus <mailto:aldus.waldus@quicknet.nl>*

18/11/2004
19:57:42 *  Egbert Wagenborg*

Voer afgelopen Augustus en September met veel voldoening als wtk op de
Egbert Wagenborg.
Het water dun gevaren zonder ook maar een enkele noemenswaardige
techniche storing. Zij zal dus het sterke gestel van haar naamgever
geérfd hebben.
Denk dat deze 67 jarige veteraan recht van spreken heeft.


*Jolly Sailor*

18/11/2004
20:00:32** * Wagenborg*
Pete nooit gehoord van namaak bont.

Gr Jolly


*Jolly Sailor*

19/11/2004
01:04:34** * Wagenborg*
Dit onderstaand verhaal stond in het boek Wie zee houdt wint de prijs.
En als je dan ziet wat het was toen dit geschreven is rond 1980 zijn ze
toch weer aardig uitgebreid over bijna een kwart eeuw.

Gr Jolly


Wagenborg onderneemt tal van activiteiten

Egbert Wagenborg, die in de vorige eeuw de basis legde voor het huidige
gelijknamige scheepvaartbedrijf in Delfzijl, moet een man met inzicht en
ondememersmoed zijn geweest Hij was 20 jaar, en verlieft. Doch hij
verloor wel zijn hart maar niet zijn hoofd. Hij bestelde, zonder dat hij
een cent bezat, een nieuw schip bij B.Niestern in Martenshoek. Een
tjalkje van honderd ton. Niestern had toevallig geen werk en wilde het
wel wat voordelig doen, zodoende. Egbert Wagenborg moet gedacht hebben:
Dit kan anders niet dan een mooi begin worden. En zo is het begonnen.

Precies honderd jaar later Wagenborg is een begrip in de Nederlandse
scheepvaartwereld. Op een fleurige, recente kleurenfolder, die op grote
schaal wordt verspreid, staat o.m.

,Varen is een mooi gezond en afwisselend beroep. De rederij Wagenborg
heeft een vloot van ongeveer 10 zeeschepen in de Kleine Handelsvaart;
van 500 tot 5000 ton, en bemiddelt daarnaast voor een veertigtal schepen
van particuliere reders. "

Scandinavie

Ook maakt het bedrijf gewag van de volgende feiten.
De schepen van Wagenborg varen vooral op de Scandinavische landen.
Vanuit Delfzijl wordt los gestort zout naar Zweden, Finland en Noorwegen
gebracht Daar laden de schepen pakketten hout voor Nederland, dat wordt
gelost in o.m Amsterdam, Zaandam en DeIfzijI. Daamaast wordt gevaren op
alle Europese zeehavens. Een enkele keer zelfs verder de wereld in.."

Nog even terug naar de tweede helft van de vorige eeuw. De stichter van
het bedrijf, Egbert Wagenborg, werd op 10 juni 1866 in Veendarn geboren.
Toen hij elf was, overleed z'n vader, een eenvoudige scheepsjager uit
Veendam. Maar, zoals gezegd, twintig jaar later sloeg Egbert zijn slag
met het uithalen van een nieuw schip. Samen met een oude stuurman, die
hem zeeman moest maken, koos hij zee. Het duurde maar kort, toen voer
hij enkel met een matroosje en een kok/lichtmatroos... Vaargebied was
aanvankelijk de laadplaats Marmheirn aan de Rijn,tot zee". Na vijf jaar
kwarn de 135 tons Liberte, een ijzeren tjalk waarmee hij veel reizen met
kolen van Glasgow naar de Limfjord heeft gevaren Steeds voer hij in
ballast terug, Toen het zesde kind van het echtpaar Wagenborg op kornst
was, ging zijn vrouw aan de wal en wilde zeeman Egbert ook liever niet
meer varen. Hij vestigde zich in 1892 te Farmsum. Er kwarn een
zetschipper voor de Liberte; hijzelf werd de bevrachter.

Egbert Wagenborg nam als geboren zakenman transporten over van
houtzagerijen in Groningen, Drenthe en Friesland Daarmee verzorgde hij
de overslag uit de zees chepen in DeIfzijI. De transporten verzorgde hij
tot voor de wal van de houtwerven. Aanvankelijk werkte hij op dit punt
samen met zijn oudste broer Harm uit Veendam, die een binnenschip had,
en Jan Koops uit DeIfzijI. Het duurde niet lang of er moesten schepen
bij worden gecharterd. De Firma E. Wagenborg begon een begrip te worden
als bevrachtingskantoor. Op de valreep van de twintigste eeuw overigens
gingen de drie partners ieder hun weg.

Ook kolenhandel

Egbert Wagenborg beperkte zich niet enkel tot de aan en verkoop van
schepen, maar handelde ook in kolen. Hiervan getuigen advertenties uit
het weekblad Schuttevaer van 14 maart 1902.
Egbert Wagenborg was een inventieve ondernemer geworden en speelde in op
nieuwe ontwikkelingen. Het Dortmund-Eemskanaal was klaar gekomen, en dit
had een gunstige ontwikkeling op de havenactiviteiten in Delfzijl.
Wagenborg zorgde ervoor hiervan een graantje mee te pikken. Vooral de
houtoverslag in plaatsen als Leer, Papenburg, Munster en Dordmund
interesseerde hem. Hij werkte hierbij samen met veel
schippers/eigenaren. In 1905 moet hij zonder twijfel andermaal een goede
zet hebben gedaan door weliswaar weer bijna zonder eigen geld - een
nieuwe (door de opdrachtgever niet afgenomen) sleep/passagiersboot te
kopen. Het was het stoomschip Anna Meika, gebouwd bij Van Dam & Gorter
te Uithuizen. Gorter is na deze verkoop verhuisd met zijn machinefabriek
naar Martenshoek.

In 1901 betrok Wagenborg het kantoor aan de Waterstraat. Nog steeds was
niet sprake van een grootscheepse aanpak- Egbert Wagenborg was niet te
beroerd orn op de fiets langs Eemskanaal, Winschoterdiep en zelfs vanaf
Delfzijl naar Harlingen te fietsen orn daar schepen te bevrachten. De
provisie was eerst 3, later 4 procent De man was een tegenstander van
evenredige vrachtverdeling. Hij vond dat daar ,geen flinke schippers uit
groeiden", zo schreef hij eens.

Propagandist

Een interessant persoonlijk gegeven is ook dat Egbert Wagenborg een
overtuigd propagandist voor de geheelonthouding was. Derhalve wierp hij
zich op als tegenstander van kroegbevrachting... In 1901 was hij al met
roken gestopt, en werd hij vegetarier.
Thans zou deze figuur terecht kunnen worden bestempeld als een
evenwichtig en progressief man; in die dagen zal hij als een exentrieke
persoonlijkheid zijn beschouwd... Niettemin.in 1913 was hij een erkende
theosoof en vond daarmee aansluiting bij z'n idealistische opvattingen.
Het was onder leiding van deze Egbert Wagenborg dat de Delfzijlse
sleepbooteigenaren tot samenwerking kwarnen. Hij zorgde voor inkoop van
steenkool en verhuur van de boten. Zo werden ook de grote 2500 tot 3000
tons zeilschepen - markante verschijningen in Delfzijls
scheepvaarthistorie-geassisteerd. Zij voerden o. m. chilisalpeter aan.

De eerste wereldoorlog diende zich voor Wagenborg wel aan als een fikse
tegenslag. Maar later in de oorlog kwam in Delfzijl toch veel trafiek:
invoer van hout en uitvoer van kolen en cokes. Soms lagen in die jaren
40 schepen op de rede terwijl al 20 a 24 in de haven bij de overslag
waren betrokken. Ziedaar het havenbeeld uit de gloriedagen van
scheepvaartcentrum Delfzijl.
Het ondernemen van vaste diensten, zoals die met de Hunzeschepen (op
Borkurn) en de Vooruitgang (op Ernden) spreken tot de verbeelding. Ook
narn Wagenborg de rijksveerdiensten op Ameland en Schiermonnikoog in
handen.

De generaties

Orn de lijn der generaties bij het bedrijf even door te trekken naar
vandaag. Die Egbert Wagenborg kreeg 11 kinderen. Een van de zonen, Geert
Wagenborg, trouwde met Willemiena Bos, dochter Harrnke met L Vuursteen,
een man van de grote vaart- Ziedaar twee namen, die de huidige generatie
bekend in de oren zullen klinken. De derde generatie is: K.Wagenborg
(geb. 1921), Willem Vuursteen (1922), Egbert L Vuursteen (1927) en
Egbert Wagenborg (1929). Overigens treffen we deze namen al aan in de
vorige eeuw.
Het Delfzijlster bedrijf bewoog zich op breed terrein en ondernam tal
van projecten. In 1929 bijvoorbeeld, als de ,,NV De
Schuitenvaardersvereniging v/h de Gezamenlijke Schuitenvaarders", een
passagiers- en vrachtdienst Delfzijl-Groningen vv wordt gekocht De
geschiedenis van deze dienst gaat terug tot voor 1853... E. Wagenborg,s
Scheepvaart & Expeditie Bedrijf NV is tot de tweede wereldoorlog
voornamelijk een bevrachtingskantoor gebleven.

De ontwikkeling en uitbreiding van de vloot van Wagenborg was na de
oorlog bijna stormachtig.
Over het heden zegt Wagenborg; ,Het zijn op dit moment moeilijke jaren
in de kustvaart Er wordt veelal met verlies gedraaid Toch neernt de
totaal bevrachte tonnage toe en is de vloot in tonnage dan ook groter.
Er is alle reden orn moed te blijven houden. Wij hebben vertrouwen in de
scheepvaart en het transport per schip als vervoersysteem. Nederland
moet een belangrijke rol kunnen blijven spelen in de Kleine
Handelsvaart. Maar het succes hangt van een complex aantal factoren af.
Vast staat dat Wagenborg, evenals in het verleden, zijn uiterste best
zal blijven doen die rol zo groot mogelijk te laten zijn "

*

** *
*Antwoord op het bericht:*
Naam :
Je e-mailadres:
Verwittig mij van antwoord op mijn bericht: Ja  Neen
Onderwerp:
Bericht:

*
*
*IEZIE.BE Gratis Messageboardservice <http://www.iezie.be>*
*

*


Built by Text2Html