*Groninger Kustvaart*

Gepost! Terug naar: **Groninger Kustvaart*
<http://www.iezie.be/cgi-bin/free/forum/mbview.pl?site=JB> -  *Pagina
herladen*

*
*Naam* *Bericht*
*Huug <mailto:evegaars2@zonnet.nl>*

19/11/2004
19:07:50 * Het schip van morgen*
Voor mij ligt een jubileum uitgave van de Blauwe Wimpel. De 300ste
editie van de 25 ste jaargang december 1970 .?Het schip van Morgen ?

A.Boerma schrijft in 1970 over het jaar 2000:

Begin quote:
De huidige coasters zullen niet meer bestaan.

De nieuwe vloot bestaat uit speciale schepen voor zeer gemakkelijk te
lossen ladingen met een variatie van zo groot mogelijke vaartuigen
binnen de geldende grenzen, containerschepen annex, voorts
roll-on-roll-offschepen en bijzondere coasters vo0r het vervoer van
petrochemische producten.

De snelheid van deze schepen ligt beduidend boven de 12 mijl.

Zeer vele schepen hebben geen eigen laad en los gerei.

De eigenaren van deze schepen betreffen rond de 25 rederijen, verdeeld
over het westen en noorden van ons land.

De bemanning is hoog geschoold en wordt zeer geregeld afgelost.

De investeringen in nieuwe schepen zijn dermate hoog, dat het aantal
schepen per rederij tussen de 10 en 25 zal liggen, waardoor de omvang
van de vloot in eenheden uitgedrukt rond de 500 zal bedragen, dank zij
een gunstige fiscale politiek in de jaren 70 en volgende en een
groeiende wereldhandel in diezelfde periode.

In dwt-tonnen wordt dan een cijfer van tegen de 1 miljoen ton bereikt.

Einde quote


Wat is hier van terecht gekomen, wie zijn er gesneuveld en hoe zien wij
de toekomst nu ? Wat staat ons te wachten?

Huug


*

** *
*Antwoord op het bericht:*
Naam :
Je e-mailadres:
Verwittig mij van antwoord op mijn bericht: Ja  Neen
Onderwerp:
Bericht:

*
*
*IEZIE.BE Gratis Messageboardservice <http://www.iezie.be>*
*

*


Built by Text2Html