*Groninger Kustvaart*

Gepost! Terug naar: **Groninger Kustvaart*
<http://www.iezie.be/cgi-bin/free/forum/mbview.pl?site=JB> -  *Pagina
herladen*

*
*Naam* *Bericht*
*Jan van der Doe <mailto:john380@sympatico.ca>*

04/12/2004
17:00:29 * Piraten*
Uit het Rotterdams Dagblad.

Dir verhaal staat vandaag te lezen in het Rotterdams Dagblad:

Vrijdag 3 December 2004

Piraten openen het vuur op Rotterdamse zeesleper


Rotterdam - Het is een rustige avond, vroeg donker, goed zicht en
nauwelijks golfslag. De zeesleper SmitWijs London, met het boorplatform
Ocean Sovereign op sleep, ploegt met een snelheid van 7,5 knopen door
het noordelijk deel van de Straat van Malakka.

In de omgeving dobberen wat vissersboten, zien de twee uitkijken op de
brug van de Rotterdamse sleper.

De brug van de SmitWijs London is die avond, nu vier weken geleden,
dubbel bemand. Zoals afgesproken. De sleep is vanuit Singapore op weg
naar Bangladesh. De reis voert door de Straat van Malakka, één van de
drukste zeestraten ter wereld. Het is een zeestraat met dubieuze
reputatie: het is de speeltuin van piraten.

De bemanning is gewaarschuwd. Afgelopen maanden zijn in de Straat van
Malakka diverse sleepboten overvallen. Er zijn zelfs berichten over een
ontvoering van een sleepbootkapitein en zijn hoofdwerktuigkundige. De
kapitein van de SmitWijs London weet van de gevaren die op de loer liggen.

Twee jaar geleden heeft hij voor de kust van Somalië, waar hij met twee
collegaslepers met een grote sleep passeerde, de hulp van de Nederlandse
marine ingeroepen. Kort daarvoor was een Engels schip door piraten
geënterd.

Aan boord van zowel de zeesleper als het boorplatform is de bemanning
bedacht op piraten. Zij weten zich een gemakkelijke prooi. Met hun lage
snelheid zijn zij een eenvoudig doelwit. De sleper heeft als extra
nadeel het lage scheepsdek, waarop piraten simpel vanuit hun kleine
bootjes kunnen overstappen. Preventief branden op het dek van de
SmitWijs London alle lampen. Extra schijnwerpers beschijnen vanaf het
voordek de zee. Zowel aan bakboord als aan stuurboord staan brandspuiten
klaar om eventuele indringers te verdrijven. Om ongeveer zeven uur
plaatselijke tijd 'bliept' op de radar een naderend schip, op twee mijl
afstand aan bakboordzijde. Vanaf de brug is het niet te zien. De sleep
bevindt zich op dat moment ter hoogte van Atjeh, in het noordelijk deel
van Sumatra. Na een half uur toont de radar het contact op één mijl
afstand. De afstand tot de SmitWijs London wordt dan snel kleiner.


Groot alarm
Als de gewaarschuwde kapitein op de brug verschijnt is het andere schip
ook met het blote oog te zien. Het stevent recht op de sleper af. Er
wordt groot alarm geslagen.

Gevangen in de schijnwerpers van de SmitWijs London blijkt het te gaan
om een ongeveer elf meter lang houten vissersschip. Als de afstand tot
de sleper minder dan 250 meter is openen de opvarenden van het scheepje
het vuur. De SmitWijs London wijkt uit naar stuurboord, waarop de
belagers recht achter het schip komen.

Er wordt gericht geschoten, blijkt later als de schade wordt opgenomen.
De piraten hebben het gemunt op de schijnwerpers, de radar en de 'witte
bol' waarin zich de antenne van de satellietradio bevindt. Aan boord van
de sleper wordt het vuur van de piraten beantwoord met vuurpijlen. Via
de radio wordt het noodsignaal 'may day' uitgezonden. Ook vanaf het
boorplatform klinkt dat radiobericht.

Aan boord van de SmitWijs London is het nog net geen 'vrouwen en
kinderen eerst'. Het vuur van de piraten wordt zelfs zo hevig, dat van
enige tegenactie geen sprake kan zijn. Iedereen zoekt een veilig
heenkomen. De piraten gebruiken automatische wapens. Aan de hand van de
gevonden kogels wordt later vastgesteld dat wapens van het type AK-47
zijn gebruikt. Als de piraten op enkele tientallen meters afstand zijn,
wijkt de sleper nogmaals hard naar stuurboord uit, met kort daarna een
tegengestelde beweging. Beide schepen raken elkaar nog even midscheeps
en daarna verdwijnen de piraten.

Als het geweervuur stopt durven de opvarenden van de SmitWijs London uit
dekking te komen. Op de radar is zichtbaar hoe de piraten zich in een
zuidelijke richting uit de voeten maken. De aanval heeft bijna een
kwartier geduurd.

Als de piraten zijn verdwenen wordt over de radio contact gezocht met de
SmitWijs London door een marineschip dat zich op acht mijl afstand
blijkt te bevinden. Het schip meldt zich met de codenaam 'Caddy Lac',
maar maakt niet zijn nationaliteit bekend. Er wordt verslag gedaan van
het incident en alle gegevens van de piraten, hun koers, snelheid en
positie worden doorgegeven. De ontvangst van de gegevens wordt
bevestigd, maar het marineschip onderneemt geen verdere actie.

Aan boord van de SmitWijs London wordt dan de schade opgenomen. Die is
aanzienlijk. Eén van de radars, de satellietontvanger, diverse lampen en
schijnwerpers en drie ramen op de brug zijn kapotgeschoten. Op de opbouw
van de sleper worden zeker 23 kogelinslagen geteld. Eén kogel heeft
zelfs de buitenwand van de hut van de radio-officier doorboord en wordt
later uit de betimmering gepeuterd. Op de brug zelf zijn enkele
instrumenten door kogels beschadigd. Op de mast zijn veel kabels van
antennes en verlichting door kogels beschadigd.

De kapitein van de sleper zet een paar dagen later, na gesprekken met
zijn bemanningsleden en met de opvarenden van het boorplatform, de
gebeurtenissen op papier. Hij herinnert zich radiocontact met een
Maleisisch marineschip op de ochtend van de aanval. Door de opvarenden
van het marineschip werd geïnformeerd naar details van sleper, sleep en
bestemming. Diezelfde middag heeft de kapitein vanaf de brug op een
afstand van ongeveer vier mijl aan stuurboord een fregat met de sleep
zien opvaren.

Ver achter de SmitWijs London heeft die middag ook het boorplatform
Ocean Sovereign 'bezoek' gehad. Gedurende een minuut of tien heeft een
vissersboot op enkele honderden meters achter het platform gevaren. Uit
verklaringen van de bemanning maakt de sleepbootkapitein op dat het ging
om eenzelfde soort boot als waarmee de aanval is uitgevoerd. Die middag
heeft de sleper nog een paar maal koers bijgesteld om vissersschepen te
ontwijken. Bemanningsleden van de Ocean Sovereign verklaren later dat
ook zij, tijdens de aanval op de sleepboot, vanaf een vissersschip zijn
beschoten.

Het gedrag van de marineschepen op de dag van de aanval bevreemdt de
sleepbootkapitein met terugwerkende kracht. Bijvoorbeeld omdat geen
actie werd ondernomen toen de piraten op de vlucht waren geslagen. ,,Ik
wil uit deze zaken geen harde conclusies trekken,'' schrijft de kapitein
in zijn verslag, ,,maar het vermoeden rijst bij mij dat de Caddy Lac een
Indonesisch marineschip was dat met de piraten onder één hoedje speelde.''
*Harry <mailto:wiecar@planet.nl>*

04/12/2004
22:07:04 * Piraten*
En schokkend verhaal wat niet op zichzelf staat.
Naar mijn mening zou de marine zich meer met het escorteren van
koopvaardijschepen in dit soort gebieden moeten bezighouden. En ik heb
ergens gelezen dat er nu meer activiteit is door de marines van Maleisie
en Indonesie mede onder druk van de VS ivm het bekende
terrorismeverhaal. Naar mijn mening een positief punt. Het schijnt ook
dat de piraterij in dit gebied wel verminderd is het laatste half jaar.


*ronny*

04/12/2004
23:29:05** * Piraten*
Harry dat het verminderd is spreek ik metklem tegen.
het neemt juist toe en voral aan het eind van het jaar.
Helaas zijn er nog steeds rederijen die hun kapiteins opdracht geven om
het niet te melden in malasie.
gr ronny

*Harry*

05/12/2004
08:51:14** * Piraten*
Ronny,

Ik geloof het direkt als jij dat zegt, ik gaf weer wat ik van de zomer
in de naar ik meen Schuttevaer heb gelezen.
Gr

*

** *
*Antwoord op het bericht:*
Naam :
Je e-mailadres:
Verwittig mij van antwoord op mijn bericht: Ja  Neen
Onderwerp:
Bericht:

*
*
*IEZIE.BE Gratis Messageboardservice <http://www.iezie.be>*
*

*


Built by Text2Html