Auteur   Raad voor de Scheepvaart
Sibrand  09-12-04 14:04 Afgelopen dinsdag is in de Tweede Kamer de nieuwe Schepenwet aangenomen. Dit betekend het einde van de Raad voor de Scheepvaart. Onderzoek etc. gaat overgeheveld worden naar de Transportveiligheidsraad. Het aspect ' tucht' zal worden overgenomen worden door een nog op te richten tuchtcollege.

Built by Text2Html