Naam Bericht
Huug

09/6/2004
16:36:02  Kabellegers
In 1837 onderzocht de Engelsman Wheatstone of het mogelijk was om via een kabel over land maar vooral water telegraaf verkeer te hebben.
Het probleem was de isolatie van de kabel. De Duitser Siemens ontdekte uiteindelijk en isolatiemeddel voor zeekabels genaamd "guttapercha". In 1850 werd de eerste kabel op ze gelegd door de gebroeders Brett tussen Cap Gris Nez en Dover. De sleepboot Goliath klaarde de klus en is daarmee de eerste kabelleger.

Huug

Huug

09/6/2004
17:29:30  Kabellegers


Een prent opgestuurd door H.van Wijk.

De Goliath

Huug

John van der Doe

09/6/2004
21:19:31  Kabellegers
1850,
De eerste telegraafzeekabel tussen Dover en
Griz Net wordt na enkele uren opgehaald door een visser.
De simpele ziel denkt goudhoudend wier te heben gevangen en kapt de verbinding om zoveel mogelijk binnen te halen.

uit Honderd jaar telefoon.1881-1981

Huug

09/6/2004
21:52:05  Kabellegers
Goudkoorts in het Kanaal dus. De exploitanten trokken hier lering uit en vervaardigden een zogenaamde gearmeerde kabel, welke een jaar later (1852)in het Kanaal gelegd werd.
Er volgde een periode waarin er veel korte kabels gelegd werden, tussen bijv U.K. en Ierland.

Het grote werk moest echter nog beginnen.


Huug

Huug

10/6/2004
21:44:10  Kabellegers


In 1857 werden de Agamennon en de Niagara beladen met de eerste te leggen Atlantische KabelHet beladen van de Agamennon.Op 6 augustus wordt aan de Ierse Kust bij Valentia begonnen met het leggen van de Atlantische Kabel door de Niagara.
In 1858 zal de verbinding een feit zijn een voorwaar gigantisch klus gezien de middelen van toen.

Onder de Kabelmachine van Bright en Berquet.

Huug


Huug

12/6/2004
22:58:48  Kabellegers


De Niagara was gebouwd in 1850 voor de Amerikaanse Marine. Haar afmetingen waren 114.3 X 17.22 X 9.90 bij 5200brt. Er stond een 2000 pk machine in die het schip een vaart van 13 knopen gaf. Hoewel het een stoomschip was, kon zij ook zeilen. Zowel onder zeil als op de machine was het een goed handelbaar schip.De Agamennon was gebouwd in 1852 voor de Britse Marine afmeteingen 81.08 X 16.72 X 10.2 Brt was 3102 . Evenals de Niagara was het een Zeilstoomschip. Er stond een 600 pk motor in..De grote doorbraak kwam echter na het verbouwen van de Leviathan tot Kabelleger Great Eastern. Het schip had volgende afmetingen: 207 X 25.14 X 19.20. Haar waterverplaatsing was 27400 ton een 7650 pk aandrijving gaf haar een speed van 14.5 knopen, ook zij had tevens zeilen. Het kostte acht jaar dit schip te bouwen.. Het schip gebruikte haast 400 ton kolen per dag en kon 9000 ton kolen meenemen als bunkers.

In juni 1865 vertrok de Great Eastern van de Thames met 4000 ton kabel, 2000 ton ballast en ruim 8000 ton kolen(brandstof). In 1866 was de klus geklaard en werd de Great Eastern weer terug verbouwd in haar oorspronkelijke staat.Huug

12/6/2004
23:07:37  Kabellegers


In Nederland werd intussen ook de noodzaak ingezien van het leggen van kabels over de vaarwegen. Nadat de H.IJ.S.M langs de spoorbanen haar telegraaf lijnen produktief had gemaakt werd in 1852 de rijkstelegraaf opgericht een voorloper van de PTT.
Haar eerste verbinding door het water was door het Hollandsch Diep op de lijn Amsterdam Belgie.
Men wilde echter een en ander in eigen beheer gaan uitvoeren en besloot daar een Botter voor in te huren als zijnde een bijzonder geschikt vaartuig voor dit werk. De eerste kabelegger in Nederland was de botter Gerritje van schipper Kouwenhoven.

Het zou nog lang duren voordat de PTT een eigen schip in kon zetten.


Huug

27/6/2004
13:55:47  Kabellegers


Eerst pas na de tweede wereldoorlog kreeg de PTT de beschikking over een eigen kabelleger.
Het betrof de als oorlogsbuit aangemerkte Elveshorn. Het schip werd onder beperkende voorwaarden aan nederland toegewezen. Het zou in 1947 aan de Fransen overgedragen moeten worden.
In maart 1946 kreeg het schip de naam Poolster.
De eerste Nederlandse klus was een kabel leggen tussen Ellewoutsdijk en Terneuzen
Huug

28/6/2004
22:04:26  Kabellegers
Hoe ging dat kabel leggen toen in zijn werk?

Allereerst werd er een traject vastgesteld, hierbij was de factor “veilige route” van belang, tevens werd de benodigde hoeveelheid kabel vastgesteld.

Met dieplood aan een klavierdraad werd het verloop van de bodem vastgesteld.

De grootste vijand van de kabels waren de vissers en ankerende schepen, dus bij veilig ging het erom een route te kiezen waarbij de kans op storing zo gering mogelijk was.De kabels werden voor de deur van de Nederlandse Kabel Fabriek te Delft geladen.In direkt verband met de veilige route waren de aanlandingspunten van groot belang
Door het schip werd de kabel zo dicht mogelijk bij de wal gevaren, waarna het door een schip of sloep met geringere diepgang naar de wal werd gevaren . Men noemt dit het “Shore End”.
De kabel wordt in dit geval drijvende gehouden door boeien.Was het “Shore End”aan de wal dan werd met vereende krachten de kabel verder aan land gebracht.Waar uiteindelijk de wal en zee kabel gelast werden.

Huug


Huug

30/6/2004
20:40:01  Kabellegers
Zoals reeds gememoreerd moest de Poolster in 1947 over gedragen worden aan de Fransen .
Al dus vertrok de Poolster op 28 juli 1947 naar Le Havre.Intussen was men er bij de PTT van doordrongen dat men zelf over een schip moest blijven beschikken en werd al voor overdracht van Poolster 1 opdracht gegeven aan de Scheepsbouw Unie tot de bouw van een schip. Eind Augustus werd de nieuwe Poolster overgedragen.
Een uitermate geschikt schip voor ondiepe wateren, met de beperking dat zij over heel weinig PK,s beschikte.Naast het leggen van kabels werd de Poolster ook ingezet bij het opvissen van oude niet meer in gebruik zijnde kabels, een zeer lucratieve bezigheid.
Ook viste zij vele vliegtuig wrakken uit het IJsselmeer op . In 1953 bij de watersnoodramp bleek het schip ook uitermate geschikt voor reddings werkzaamheden dit vanwege haar geringe diepgang.
In 1969 viel echter ook het doek voor deze Poolster, zij voldeed niet meer aan de eisen van die tijd en verdween in de recreatie vaart onder de naam Zeester vanuit Scheveningen.E.J.Smit & Zoon,s Scheepswerven N.V. te Westerbroek leverde in 1969 de “Directeur Generaal Bast “ , af.
Het schip zou hoofdzakelijk gebruikt worden om reparatie,s uit te voeren aan het kabel netwerk.
Begin jaren tachtig was er steeds minder werk voor de “Bast”,enerzijds door de verminderde kabelstoringen en anderzijds door de beperkingen van het relatief kleine schip.
Op 1 april 1989 werd de “Bast”uit de vaart genomen en enkele maanden later werd het schip verkocht. Dit was tevens het einde van de Nederlandse Natte Poot van de PTT.

Een van de Dock Express schepen is ooit omgebouwd geweest tot kabellegger met een langdurig contract voor AT&T, helaas heb ik hier geen foto,s van.Internationaal gezien had men uiteraard ook niet stil gezeten.
Zo kwam in 1962 de Long Line in de vaart. Op dat moment de grootste kabellegger ter wereld.
Gebouwd voor AT&T te New York bij Werft Willy H.Schlieker te Hamburg.
L 135.33 X B 21.21 X H 13.72. Diepgang 7.80 11.200brt Waterverplaatsing 17.000 ton 5664kw turbo elektrisch 2 schroeven. Bemanning 166 koppen.
Het schip kon in een keer 1852 kilometer kabel met en doorsnee van 44.5mm meenemen.

Bronnen:
Onder Water een uitgave van PTT
Kabelleger aus aller Welt van Dieter Vierus

Huug


Huug

06/7/2004
08:02:14  Kabellegers


Het oude betonningsscheepje Doel (1952) er werd ook wel eens een kabeltje mee gelegd aldus een oud opvarende die aan boord was. Het is de bedoeling het scheepje te restaureren.

Huug

Built by Text2Html