Naam Bericht
Nescio

03/4/2004
17:59:40  Nieuws  
Biodieselfabriek in Eemshaven

EEMSHAVEN - In de Eemshaven moet binnen een paar jaar een fabriek verrijzen waar milieuvriendelijke brandstof wordt geproduceerd, oftewel biodiesel.

Volgens de initiatiefnemers is de kans groot dat de fabriek er komt, omdat enkele belangrijke afnemers al belangstelling hebben getoond. Dat komt vooral omdat de Europese Unie, via allerlei regels, het gebruik van milieuvriendelijke brandstoffen wil bevorderen.
Nescio

05/4/2004
11:09:24  Nieuws
Dreiging legt havens stil
JASPER ROMBOUT

AMSTERDAM - Meer dan de helft van de tachtig bedrijven in de Amsterdamse zeehavens loopt ver achter in de bestrijding van terreurgevaar. Dat kan betekenen dat een aantal de deuren moet sluiten.

Vanaf 1 juli moeten overslagbedrijven en reders wereldwijd aan nieuwe internationale regels voldoen en een aantal lijkt dat niet te halen. Havenwethouder Mark van der Horst stelt dat die bedrijven 'de pineut zijn'. ''De havenbedrijven krijgen dan niet alleen gedonder met de Nederlandse overheid, maar ook met hun toeleveranciers - dat gaat ze klanten en geld kosten,'' aldus de wethouder.

De internationale wetgeving, die sinds september vorig jaar bij de Amsterdamse ondernemers bekend is, moet het internationale vrachtverkeer behoeden voor terroristische aanslagen. De nieuwe regels zijn een direct gevolg van steeds toenemende druk van de Amerikanen na de aanslagen van 11 september in 2001.

Alle internationaal opererende reders en havenbedrijven moeten voor 1 juli een certificaat van veiligheid hebben. Hiervoor moeten zij een door de gemeente goedgekeurd veiligheidsplan hebben. De plannen moesten 1 maart bij het havenbedrijf zijn ingeleverd. Minder dan de helft van de tachtig bedrijven heeft daaraan voldaan. De bedrijven moeten naar schatting miljoenen investeren om hekken, camera's en controleposten te plaatsen en pasjessystemen voor bemanning en leveranciers in te voeren.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat het project coördineert, benadrukt bij monde van woordvoerder Murco Mijnlieff dat het uitblijven van actie bij de havenondernemers grote gevolgen kan hebben voor de Amsterdamse haven. ''De burgemeester is verplicht havenbedrijven die na 1 juli niet gecertificeerd zijn, te verbieden om te laden en lossen. De minister kan verder schepen zonder certificaat de toegang tot de havens weigeren - en zal dat ook doen. Verder zullen reders op zoek gaan naar havenbedrijven elders die wel voldoen aan de eisen.''

Het Gemeentelijk Havenbedrijf heeft eind deze week de bedrijven per brief opgeroepen uiterlijk 15 april alsnog hun veiligheidsplannen in te dienen. Nadien kan het havenbedrijf 'niet instaan dat de bedrijven op tijd kunnen worden gecertificeerd'.© Het Parool, 3-4-2004Built by Text2Html