Naam Bericht
Huug

07/4/2004
22:13:49  Uit het Scheepsdagboek van  
Mispeiling:

Laden in New Castle, het duurde daar altijd nogal lang, zo ook deze reis. Een volle lading Creosoot, een smerige vloeistof waar je aardig impotent van werd. De eerste machinist en ondergetekende moesten voor dringende zaken de wal op. Zo goed en zo kwaad als het mogelijk was klommen wij via enkele barges en smerige laddertjes de kade op. Na gedane zaken even een biertje, dat was al een pikheetje geleden en de boog kan niet altijd gespannen staan nietwaar.
Zo plofte de ene na de andere pint naar binnen en alles wat lelijk was begon op een of ander manier of mooi of interessant te worden. Maar aan alles komt een einde, dus terug naar boord.
Hoog aan de kade aanschouwden wij ons jacht, maar ook de ladder , glibberig, smerig en rechtstandig naar beneden . Hoewel moeilijk ging ook dit allemaal goed, van barge naar barge, met een handje van boord over de slang aan dek.
Een Spaanse matroos bekeek ons eens en mompelde Mi madre estamos claro. Goed, de goede borst kon ons en met name mij al heel lang en had zo zijn idee over wat er nog zou kunnen volgen. Onder het onderlinge gemompel, dat we toch geen “kloten”aan ons leven hadden, werd er koers gezet richting salon. Wel te verstaan “de kortste weg van A naar B is een rechte lijn, maar door omstandigheden , week de autopilot een beetje af zullen we maar
zeggen.
De bedoeling was om nog even een afzakker te nuttigen in de salon, echter daar wachtte een zeer koude douche. Een onzer grote vrienden van het Hoofdkwartier uit Rotterdam had het nodig gevonden om eens een gezelligheids bezoekje te brengen.
Op staande voet was ik ontnuchterd, mijn compaan de 1e wtk, deed een manhaftige poging om in rechte koers met hand recht vooruit een redelijke begroeting te fabriceren, echter vlak voor het rendez-vous ,zwaaide hij uit koers naar Bakboord en zat gelijk in een stoel.
Na deze MISPEILING ben ik voetje voor voetje naar mijn vaste stek geschuifeld en heb me heel erg te goed gedaan aan de koffie, heel sterk en heel zwart.
Onze walpief uit Rotterdam keek er naar en lachtte eens ,ook voor hem werd het toch nog gezellig naarmate de dag vorderde.
Om 23.10 schreef ik in het Journaal. Slaags, stoomden de rivier af onder Loods aanwijzing.

HuugHuug

08/4/2004
19:22:45  Uit het Scheepsdagboek van
Ten anker:

Gemeerd te Mayaguez
Losten afwisselend uit ruim twee en drie. Toenemende deining langszij der kade, extra rekkers uitgezet.
Te 13.00 werd besloten van de kant te gaan en te ankeren in afwachting betere condities.

13.30 ontmeerden 14.15 ten anker S.B.anker , 5 sh. te water .

Hier begint het verhaal..
De reden van het ankeren was duidelijk. Onze Ouwe echter was plompverloren van de kant gegaan en op kantoor bij Delmonte wilde men wel even praten om die reden.
Zo kwam er dus binnen no time een bootje langszij met de plaatselijke “Boss”. Of ik onze Captain even wilde roepen, aldus toog ik naar de salon en bracht de vraag over. Nu lagen deze twee elkaar niet zo en het antwoord wat ik mee kreeg, was”Als hij me wenst te spreken dan kom hij maar even aan boord”.
Dat ging zo een paar maal heen en weer, tot mister Delmonte het zat was en met zijn bootje naar de wal ging. Enige uren later werd er door hetzelfde bootje een Telex afgegeven, onze Ouwe moest de wal op. De volgende dag werd hij afgelost.
Het fijne heb ik er nooit van geweten, maar laat zich raden..Joop.O.H.

08/4/2004
20:28:10  Uit het Scheepsdagboek van
Was dat de heer "P" met zijn air over zich,verder kan ik mij dat van niemand anders indenken.

Gr.Joop


Huug

08/4/2004
21:17:59  Uit het Scheepsdagboek van
Voor de goede orde Joop heeft het over een andere "P", ik was zijn 1e dienaar, niet te verwarren met misdienaar. Dus dat klopt Joop.
gr. Huug


Huug

09/4/2004
13:37:30  Uit het Scheepsdagboek van
Het dagboek vermeldt:

Van Port Jerome naar Concarneau t.h.v Casquets
(Lading : Bitumen 165 celsius)
Wind WZW 6 Licht bewolkt Stampend Schip

10.00 Uit de mast (is tevens ontluchting tanks) komt stoom onder lichte druk.
10.10 De stoom krijgt een zwarte tint. Onmiddellijk wordt het schip dwars op de zee gelegd, ten einde te voorkomen dat bij een eventuele spuiter het schip onder een laag bitumen komt te zitten.

Om te constateren wat er bij welke tank aan de hand is zal een onderzoek aan dek moeten plaats vinden , gezien het vele water wat overgenomen wordt een hachelijke zaak.

Een van de matrozen wordt zo veel mogelijk in beschermende kleding gestoken, dat wil zeggen een oliepak aan. Hoofd en gezicht in de dikke folie en beschermende bril en Zuidwester
op. Bij zich heeft hij enkele siliconen bommen, dit zijn condooms gevuld met siliconen , deze kunnen bij een kokende tank in de tank gemikt worden om het koken te elimineren.
Tevens worden er pakketten groene zeep in gereedheid gebracht ,voor hetzelfde doel.

Er wordt bijgedraaid en afgeslackt. Aan dek gaan ,de stuurman en twee matrozen. De kokende tank, blijkt 2 stuurboord tezijn, afgaande op het gevoel wat dit geeft aan dek en het geluid..

Besloten wordt de bommengooier aan te lijnen vanaf de kippenloop, hij zal zeer omzichtig slag voor slag de knevels van het tankdeksel lossen.

Bij het lossen der knevels , spuit de kokende tank over stuurboord een spray asfalt aan dek en overboord. De betreffende matroos wordt onmidelijk van dek gehaald en de tank wordt met rust gelaten, na een uurtje is hij uitgeraasd.

Het deksel wordt geopend en enkele siliconen bommen alsmede 20 kilo groen zeep worden in de lading gegooid. Na inspectie van de pakking wordt het tankdeksel wederom gesloten.

Alles wat gecontroleerd kan worden i.v.m met deze tank wordt gecontroleerd er kan geen lekkage o.i.d gevonden worden.

Vervolgen de reis. Zonder verdere problemen.

Note:
Nooit hebben we kunnen constateren wat de oorzaak was.

HuugHuug

27/4/2004
21:55:21  Uit het Scheepsdagboek van


Hier een foto van deze nachtmerrie. Een prachtig glanzend zwart dek, dat groen moet zijn. Enkele centimeters bitumen is over dek uitgevloeid.
De dagen, weken die hier op volgen is het alhoewel hier niet nog niet zichtbaar een grote puinzooi aan boord.

Huug

Built by Text2Html