Naam Bericht
jelle

09/7/2004
03:03:28  vlag
SCHEPEN KOMEN EENVOUDIGER ONDER NEDERLANDSE VLAG.

Den Haag - Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) gaat het reders eenvoudiger maken schepen onder Nederlandse vlag te brengen. Voor buitenlandse rederijen wil zij het aantrekkelijker maken kantoren in
Nederland te vestigen. De bewindsvrouw heeft dit gisteren beloofd aan voorzitter drs. A. Korteland van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR).

De belangenorganisatie van Nederlandse reders zal ook nauwer worden betrokken bij de voorbereidingen voor internationaal overleg door de minister en haar staf met onder meer de internationale maritieme
organisatie (IMO) en de Europese Unie. De minister wil ook internationale regels sneller verwerken in Nederlandse wetgeving. De inspectiedienst van het ministerie, de Inspectie Verkeer en Waterstaat, moet van minister Peijs
klantvriendelijker werken en knelpunten bij de registratie van schepen oplossen.

De inspectie zal het toezicht moderniseren. Daarvoor wordt met de reders gesproken over een zogeheten Toezichtarrangement Koopvaardij. De inspectiedienst wil meer optreden op basis van risico-analyse, meer
samenwerken met andere inspectiediensten en de voorlichting over wet en regelgeving verbeteren.

De KVNR heeft in haar jaarverslag 2003 grote zorgen geuit over de afkalving van de positie van Nederland als maritieme natie. Voorzitter Korteland heeft gepleit voor een gezamenlijke aanpak tussen de Inspectie
Verkeer en Waterstaat, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de KVNR om het tij te keren en een aantal knelpunten in de registratie van schepen op te lossen.

http://www.rotterdamsdagblad.nl

Jan Vos

15/7/2004
22:15:09  vlag
Waarom zijn die Nederlandse Rederijen onder buitenlandse vlag gaan varen.

Gr Jan

Ragnar

15/7/2004
22:22:21  vlag
Scheelt een hoop aan belasting en andere uitgaven, in Den Haag kunnen ze alleen maar praten , uitvoeren ho maar.

Zou ook mooi zijn om de zeevarende zelf eens te korten in de belasting want in andere landen gebeurd dit al geruime tijd (8 maanden op zee = geen belasting betalen) Dan krijg je ook genoeg mensen die willen varen.

Jan Vos

15/7/2004
22:53:19  vlag
Ragnar het waarom wist ik ook wel het is wat je zegt ze kunnen alleen maar praten ( Lullen ) noem ik dat.
Hoe ze dat waar willen maken ben ik benieuwd naar.

Toen ik in 1960 ging varen en dat was ervoor ook al zo was het loon op zee wel veel meer als aan de wal.
Voor 1960 was het eten aan boord ook beter dan dat de meesten thuis kregen.


Gr Jan

ronny

15/7/2004
23:27:34  vlag
ik vraag me af tot waarneer de nederlandse flag nog een kwaliteidsvlag is.
het kalverd met de maand af,kunnen we zometeen onder het rijtje panama-liberia gaan zitten.

gr ronny

Built by Text2Html