Naam Bericht
kees

14/12/2003
12:17:33  berging  
Het museum in maassluis heeft een tentoonstelling over de berging,die duurt tot 4 april 2004.Alle dagen van de week behalve maandag van 14.00 tot 17.00.


Reurt

14/12/2003
14:09:05  berging
Er zijn maar weinig in scheepvaart geïnteresseerde mensen die de naam “Tak” niet kennen. De ouderen kennen die naam als W.A.van den Tak’s Bergingsbedrijf en de jongeren associëren de naam met Smit Tak, destijds onderdeel van het Smit Internationale–concern.
Toch gaat de naam “Tak” uit de bergingswereld verdwijnen. De aanleiding daartoe is een concentratie van alle Smit– bedrijven onder één noemer en naam in een nieuw pand aan de Waalhaven te Rotterdam. Takmarine B.V., zoals de voortzetting van Tak’s Berging tot voor kort heette, is in feite al uit Maassluis verdwenen. Een belangrijk hoofdstuk uit de vaderlandse bergingsgeschiedenis wordt afgesloten. Voldoende reden voor de medewerkers van het Nationaal Sleepvaart Museum te Maassluis om door middel van de wisselexpositie “Tak Uitgelicht” eens diep in de geschiedenis van Tak’s Berging te duiken.

Het eerste dat de bezoeker van de tentoonstelling zal opvallen is dat de bergers van Tak oorspronkelijk niet uit Maassluis of Rotterdam afkomstig zijn. Het waren vissers uit Goedereede die zich met hun bescheiden vaartuigen, de zgn. “blazers”, inspanden om allereerst mensen te redden en zich vervolgens een extra inkomen wisten te verwerven door te helpen bij het lossen van schepen die in de buurt op zee of op waterwegen in problemen waren gekomen. Het lossen van een deel van de lading behoorde tot de standaardprocedure om gestrande schepen minder zwaar te maken en daardoor de kans op het weer gaan drijven te vergroten. In een later stadium richtte met name Dirkzwager en los daarvan, Wilhelmus Adrianus van den Tak speciale bergingsbedrijven op, waarbij bokken en bergingsvaartuigen een rol gingen spelen. Toen in 1923 de Nieuwe Bergingmaatschappij van Dirkzwager werd opgeheven en de vloot van dit bedrijf grotendeels bij Van den Tak terecht kwam was een stevige basis gelegd voor de verdere uitbouw van “de berging”, zoals de sector simpelweg door betrokkenen wend aangeduid.

L. Smit & Co’s Internationale Sleepdienst werd de belangrijkste aandeelhoudster van “Tak”. Het behoeft dan ook geen betoog, waarom bergingsopdrachten die mede het gevolg waren van de sleepactiviteiten van dit bedrijf, vrijwel automatisch bij Tak terechtkwamen. Toch was de berging een andere wereld dan de sleepvaart. Voor de Tweede Wereldoorlog waren buitenlandse opdrachten voor die sector verder dan in de Nederland omringende landen een uitzonderingen. De bergingsvaartuigen waren er niet op ingericht. Smit verrichte echter met zijn zeesleepboten sleepwerk over de gehele wereld. De Nederlandse kust, de rivieren en de vaderlandse zeearmen waren de gebieden waarop de mensen van Tak zich thuis voelden. Na de oorlog is hierin in rap tempo verandering gekomen. De eerste echt grote internationale bergingsexercitie van Tak was het opruimen van het Suez kanaal in 1956 en 1957. Dat gebeurde weliswaar onder de paraplu van Smit, maar de reputatie van de Nederlandse bergers was daarna wereldwijd gevestigd. De opkomst van de offshore industrie betekende ook voor Tak extra werk. Bij de installatie van de eerste boorplatforms in de Noordzee in de jaren zestig van de vorige eeuw waren de mensen van Tak betrokken. Wrakken, die in de monding van de grote rivieren in de weg lagen moesten warden opgeruimd. Dat trok ook buitenlandse, met name Duitse, bergers aan. Tak schrok wakker en liet zien dat het echte bergingswerk niet alleen een kwestie van fraaie bokken was, maar dat vakmanschap een eerste vereiste is. In de jaren zeventig werden Smit en Tak ook naar buiten toe één bedrijf. Smit Tak was geboren. De Duitse concurrent werd opgekocht en nieuwe, in eigen beheer ontworpen zware bokken, zoals de TAKLIFT 1 en 4, alsmede geavanceerde bergingsvaartuigen kwamen de vloot versterken. Wrakopruiming in Bangladesh op verzoek van de V.N. was een uitdaging die tot een goed einde wend gebracht. Ook de berging van de in het Ierse Bantry Bay ontplofte tanker BETELGEUSE was een huzarenstukje. Van de Oosterscheldewerken de OLYMPIC BRAVERY, de OLAF en de autoboot REIJIN, naar – meer recent – de KURSK, de EHIME MARU en de TRICOLOR is een bijna logische ontwikkeling die we, aan de hand van foto’s met duidelijke onderschriften in het Nationaal Sleepvaart Museum te Maassluis kunnen volgen. Tak mag dan zijn “uitgelicht”, Smit bergt en licht gewoon verder, zoals al meer dan honderd jaar gebruikelijk is. Het Maassluische museum brengt de geschiedenis van de berging adequaat in beeld. U kunt er alle dagen van de week, behalve op maandag, van 14.00 tot 17.00 terecht. De tentoonstelling duurt t/m. 4 april 2004. Een omweg waard!
Huug

23/12/2003
17:07:33  berging
Zal ik zeker een dezer dagen doen.
gr. Huug


Built by Text2Html