Naam Bericht
Theo Horsten

14/2/2004
08:19:42  Het verhaal van de HUDSON  

Het hierna volgende verhaal over de sleepboot Hudson” duikt sinds jaar en dag met enige regelmaat op. Het schijnt in september 1961 in “De Sleeptros” hebben gestaan. Het zou zich in 1941 hebben afgespeeld, toen “Ome Ben” Weltevreden kapitein van de Hudson was.

1941 - Hoogtepunt duikbootoorlog in de Atlantische Oceaan

Ongeveer 1000 mijl West van Gibraltar werd het hospitaalschip Empire Beechwood getorpedeerd. De Hudson, die in Gibraltar lag, werd er op uitgestuurd om het schip hulp te gaan verlenen. Vooral omdat het een hospitaalschip betrof werd de Hudson niet geëscorteerd.
Toen de sleepboot op ongeveer 100 mijl afstand van de Empire Beechwood was aangekomen, dook plotseling de U 119 naast de Hudson op. De duikboot kon vanwege het mooie weer zo goed als langszij komen. Het was kennelijk de bedoeling om eerst brandstof over te nemen en daarna de Hudson tot zinken te brengen. Maar wat gebeurde er?

De commandant van de duikboot herkende blijkbaar de gezagvoerder van de sleepboot en riep: "Bent u Ome Ben ?" Hierop kreeg hij een bevestigend antwoord.

Het bleek kapitein Ludguins te zijn, een oud-officier van de Duitse Koopvaardij, die vroeger al eens in moeilijkheden was geraakt met zijn schip, dat door "Ome Ben" in veilige haven werd gebracht.
Toen verteld werd, dat de Hudson op weg was naar het hospitaalschip, gaf de Duitser er de positie van op, want hij had het per ongeluk getorpedeerd. Ome Ben kreeg ook nog een kist Steinacker jenever van de duikboot mee ter ere van de hernieuwde kennismaking. Daarna vervolgden beide schepen hun weg en de Empire Beechwood werd later veilig binnengebracht.

Ik wil iedereen die het tegendeel kan aantonen graag uitnodigen om dat hier te doen, maar ik beweer dat dit een broodje-aapverhaal is en wel om de volgende redenen.

1. De verrichtingen van de Hudson tijdens de Tweede Wereldoorlog worden zowel door Bezemer als Von Münching uitgebreid beschreven, maar over dit geval wordt met geen woord gerept. Hoewel het wel erg slordig zou zijn, is het natuurlijk nooit helemaal uit te sluiten dat beiden dit over het hoofd hebben gezien. Maar er is meer.

2. Nergens is een schip te vinden dat Empire Beechwood heette. In het boek van Mitchell & Sawyer Empire Ships of World War II komt het schip niet voor, due een "Empire" kan het niet zijn geweest, al is een Emipre dan ook geen standaardschip zoals een Liberty of een Victory.

Het wordt niet genoemd in The World's Merchant Fleets - 1939 / The Particulars and Wartime Fates of 6,000 Ships, van Roger Jordan en al evenmin in Die Handelsflotten der Welt 1942 van Gröner.

3. Als ze al bestaan heeft of als dit verhaal al enige waarheid bevat, kan de U-119 er nooit bij betrokken zijn geweest omdat die in 1941 nog niet eens in de vaart was. De U-119 werd op 6 januari 1942 bij de Germaniawerft in Kiel te water gelaten en in april van datzelfde jaar in dienst gesteld. De rest van het jaar werd ermee geoefend en pas op 1 februari 1943 vertrok ze voor haar eerste oorlogspatrouille waarna ze op 24 juni 1943 in de Golf van Biskaje door het Britse oorlogsschip HMS STARLING eerst werd geramd en vervolgens met dieptebommen verder afgemaakt.

4. Nu kan er een vergissing zijn gemaakt met het nummer van de duikboot, maar de commandant die in dit verhaal zo’n belangrijke rol speelt, kapitein Ludguins, is ook nergens te vinden. Bij de Kriegsmarine heeft nooit een Ludguins als duikbootcommandant dienst gedaan. Alle commandanten zijn bekend, maar er is niet eentje met een naam die daar zelfs maar op lijkt.

De enige Beechwood die tijdens de oorlog werd getorpedeerd was een Brits vrachtschip dat op 26 augustus 1942 door de U-130 onder Ernst Kals tot zinken werd gebracht ten ZW van Freetown, maar dat schip heeft met dit verhaal dus niets uitstaande.

Op de mooie site www.zeeslepers.nl wordt gesuggereerd dat de gegevens waarop dit verhaal is gebaseerd, afkomstig zouden zijn uit de oude logboeken van de Hudson. In dat geval zou het toch te verifiëren moeten zijn. Komt nog bij dat het in dat geval natuurlijk ook bij Bezemer en Von Münching bekend moeten zijn.

Vandaar dat ik denk dat het hele verhaal uit de duim is gezogen.
Is er iemand die hier andere gedachten over heeft? Ik zou nu eindelijk wel eens willen weten hoe het precies zit.

Groeten,

Theo HorstenTheo Horsten

14/2/2004
22:37:05  Het verhaal van de HUDSON
Het hoeft al niet meer. Een van de opvarenden die de hele oorlog aan boord van de HUDSON heeft gezeten, bevestigt dat het hele verhaal verzonnen is.
Wedden dat we het nog regelmatig tegen zullen komen? :-))
Joop.O.H.

15/2/2004
13:48:23  Het verhaal van de HUDSON

Hallo Theo,

Ik heb het verhaal ook op het andere forum (U-boat.net) met interesse bekeken,ik had mijn twijvels ook al.Een sleper had in de oorlog 'n hogere prioriteit om tot zinken te worden gebracht dan een vrachtschip en gaan zeker niet als vrienden uit elkaar.En een officier van de koopvaardij is niet zomaar in eens 'n commandant op een onderzeeér,en zeker niet in het begin van de oorlog,want dat waren mannen met jaren lang ervaring bij de marine.

Gr.Joop


Theo Horsten

15/2/2004
14:41:34  Het verhaal van de HUDSON
Hallo Joop,

Het is van begin tot eind uit de dikke duim gezogen. Dat doet overigens niets af aan de verrichtingen van de Hudson en Ben Weltevreden en om geen verkeerde indruk te wekken, heb ik op uboat.net daarom een verhaal neergezet over de Hudson dat wél waar is gebeurd en waarbij toevallig ook een hospitaalschip betrokken was.

Wat die koopvaardijers betreft: er deden toch nogal wat dienst op duikboten, hoor, maar je hebt gelijk: in het begin van de oorlog was dat een uitzondering. Vaak werden ze commandant op een "Milchkuh" een bevoorradingsonderzeeër die zelf geen schepen aanviel. Ze hadden wel torpedo's aan boord had, maar niet voor eigen gebruik.

Groeten,

Theo


Built by Text2Html