Naam Bericht
Gerard Vons

30/10/2003
16:40:49  Joppe Geld  
Nu dan, ik heb de vraag wel eens eerder gesteld maar nooit echt antwoord op gekregen. Hoe werd het z.g. joppe-geld nou berekend. Er zijn gevallen bekend waar een sleep onder de meest barre omstandigheden werd opgepikt en de bemanning dag en nacht moesten zwoegen en waarbij de vergoeding maar een fooitje was terwijl ik met de Zwarte Zee (in 1955) heb ervaren dat we nog niet eens hadden vastgemaakt maar wel 700 mijl hadden afgelegd om bij het "in nood" verkerend schip te komen. Nadat we het schip (Liberator) met de seinlamp hadden verzocht om wat langzamer aan te doen omdat wij het niet konden bijhouden seinde het doodleuk terug dat we niet meer nodig waren.
Maar goed, nu komt het: toen de job werd uitbetaald was iedereen aangenaam verrast want een voor die tijd een astronomisch bedrag was de beloning. Terwijl we die boot nauwelijks hadden gezien. Mooi weer. In ballast en goedkope vlag! Ik vond het een beste job maar heb er nooit veel van begrepen.
vr.gr. GerardAad van staveren

31/10/2003
20:51:58  Joppe Geld
Gerard ik weet dat het joppengeld een erg ingewikkeld item is.Het bergings loon wat aan de bergers uitgekkerd wordt ,is meestal door arbitrage vastgesteld.Dit wordt mede bepaald door waarde van schip en lading,omstandigheden,zoals weersomstandigheden,gevaar voor stranding,gevaar voor bemanning en schip,oa brand.Verder bepalend is of er hulp in de buurt is,afstand die gevaren moet worden en onder welke omstandigheden.Verder was het joppengeld uitbetaald aan opvarende van sleepboten anders dan bij andere schepen die hulp bieden.N.L. opvarende van sleepboten hebben afstand gedaan van het bergingsloon en dit over gedragen aan de sleepboot rederij.Die bepaalt hoe hoog het joppengeld voor de redrij is en welk deel er naar de bemanning gaat.Is het bergingsloon hoog en de onkosten laag ,dan zal het joppengeld voor de bemanning hoog zijn en omgekeerd hoge onkosten lage uitkering van joppengeld. tevens is er een verdeelsleutel voor de bemanning,kapitein het hoogste bedrag en de dekjongen het laagste.Hoop hiermee je een idee gegeven te hebben hoe de hoogte van joppengeld tot stand komt. Jouw vraag met het voorbeeld van het schip dat om hulp had gevraagd maar zelf de problemen opgelost had en waar de Zwarte Zee vol speed achter aan moest,is een voorbeeld van weinig kosten voor de rederij en een hoog bergingloon.
HG Aad


gerard vons

01/11/2003
11:14:22  Joppe Geld
Hartelijk dank voor je uiteenzetting Aad. Zou deze wijze van beloning nu nog van toepassing zijn, of wordt het hulploon tegenwoordig op een andere manier toegekend ?
vr. gr. Gerard


Built by Text2Html