Naam Bericht
Jan Vos

04/10/2003
00:43:38  Shottel Propeller  
Je hebt twee soorten havenslepers met shottel propellers.
De ene sleepboot heeft de shottels achter zitten.
De tweede sleepboot heeft de shottels midscheeps zitten.
Wie weet waarom dit verschillend is en waarvoor.


J. van Haarlem

04/10/2003
09:21:58  Shottel Propeller
Jan,

Dit alles heeft te maken met een zo optimale trekkracht/manouvreerbaarheid voor een sleepboot. Bij de opkomst van de schottel werd voornamelijk gedacht in de jaren zeventig in de conventionele manier (schroeven achter), zoals de bekende Bugsier sleepboten hebben. Later is men hiermee gaan experimenteren en ontstonden de zogenaamde Z-peller sleepboten (Kotug / Japan) en weer later de rotor en azimuthsleepboten.
Bekijk de site's www.schottel.de en www.rotortug.nl


Reurt

11/10/2003
14:49:40  Shottel Propeller
Jan,

Een conventionele schroefsleepboot heeft zijn grootste trekkracht vooruit of achteruit, zijwaarts trekt zij niets.
De boot wordt gestuurd doormiddel van een roer dat b.v. de kont naar links en de kop naar rechts stuurt, omdat het aangrijpingspunt voor de sleep vrijwel in het midden van de boot en zo laag mogelijk staat kan de kont van het schip vrij onder de sleepdraad door draaien.
Als het schip sleept wordt zij door de sleep achterover getrokken en gaat het gewicht van dat gedeelte van de boot dat voor het aangrijpingspunt is gelegen aan de sleepdraad hangen wat dus een extra trekkracht geeft, de opwaartse druk onder het achterschip moet dus evenredig zijn aan die trekkracht anders staat zij als een dolfijn in het water.
Een schottel boot een z.g. A.S.D. Azimuth Truster met de Schottels achter doet eigenlijk precies hetzelfde met dit verschil dat zij stuurt met haar schroeven i.p.v. roeren.
Boten met een Schottel of een Voith Schneider voortstuwinginstallatie die geplaatst zijn net voor de midscheeps, worden “tractorsleepboten” genoemd.
Deze sturen ook met hun trusters die afzonderlijk van elkaar 360o draaibaar zijn, dit type boot heeft het aangrijpingspunt voor de sleep dan ook geheel achterop zitten.
De boten zijn na de propellers voorzien van een forse en lange kiel welke er voor zorgt dat de boot altijd recht vooruit vaart en stuurt met de kop.
Het is op deze manier vrijwel onmogelijk om onder de sleepdraad door te draaien, de sleepdraad hangt altijd recht achter boot waardoor kapseizen bijna onmogelijk is, dit is uitermate geschikt voor havenassistentie zie b.v. bij vrijwel alle Antwerpse en Hamburgse havensleepboten.
Op zee met een b.v. wilt gierende sleep is dit ondoenlijk, de sleep zal de sleepboot alle kanten opsturen en een zigzag koers is het gevolg, dus voor dit doeleinde ongeschikt.
Kooren Shipbuilding and Trading’s heeft weer een ander concept bedacht en ontwikkeld, dr “Rotor Tug” deze boot heeft drie azimuth Z-Drive thrusters (Schottels), twee voor en één achter, deze boot kan dus werkelijk alle kanten opvaren.
Het aangrijpingspunt zit dan ook verder naar voren als bij een tracktor boot, dus daarom geschikt voor sleepreizen.

M.v.g. Reurt.
Maurice scholten

25/10/2003
01:18:45  Shottel Propeller
Ik heb een heel mooi filmpje over de Damen ASD Tugboats van Smit dus als er belangstelling is kom je naar
Http://mfsshipyard.no-ip.com/downloads/damenasd.mpg
gr maurice


Built by Text2Html