Naam Bericht
Jasiu van Haarlem

09/2/2004
16:00:46  W.A.P. van den Heuvel  
Bestaat bovengenoemde Utrechtse sleepdienst nog? En zo ja, welke sleepboten hebben ze momenteel in de vaart en wat is hun vaste ligplaats?



Built by Text2Html