Naam Bericht
Jos Komen

30/4/2004
01:34:33  Peillintjes  

Dit gebruikten we vroeger als dekhengsten op tankers om de ullage te meten.
Je had stalen en ook uitvoeringen van linnen.
Niet het linnen van linnen pendekken, maar stijf linnen, als ik het me goed herinner.
Wist je ongeveer hoeveel lading er in de tank zat tijdens het laden en lossen, want zo'n peillintje hing nooit echt helemaal vertikaal.
Er zat een vierkant stukje hout onderaan, zodat het bleef drijven op de lading of ballastwater.
Maar je moest dit wel met gevoel doen, even heen en weer halen om maximaal rendement uit de peiling te halen.
En voorzichtig ophalen en niet lopen zwaaien, want dan bleef tie achter een trappetje hangen en als je dan heel hard eraan trok brak het houtje af.
Je kon ook het aantal traptreedjes tellen als je met je snufferd boven de ullagehole hing en langzaam maar zeker lekker high begon te worden.
Ik gebruikte het lint zelf ook, als ik te horen kreeg dat ik de diepgang achter aan bakboord op een bulkcarrier moest gaan halen terwijl we aan stuurboord voor de kant lagen.
Hoe moet ik dat dan aflezen?
Gewoon aan een bootsmansladdertje gaan hangen en dan goed kijken.
De wtk van de wacht kwam dan altijd belangstellend even boven kijken hoe ik dit zou klaren.
Aan een bootsmansladdertje hangen is nooit mijn sterkste punt geweest.
Een loodsladder okay, no problems, maar in het luchtledige aan zo'n zwaaiend geval hangen zag ik helemaal niet zitten.
Dus wat deed ik dan?
De diepgang overal halen, waar het makkelijk af te lezen viel, midscheeps via een loodsladder en dan met een peillint het verschil op het achterdek meten en op deze manier kwam ik achter de diepgang achter aan bakboord.
Dit leer je op geen enkele zeevaartschool, moet je gewoon zelf uitvogelen en aan boord deed ik alsof ik een tijdje aan die bootsmansladder had gehangen, maar ik had wel de juiste gegevens.
Deze waren nodig als we bijvoorbeeld met de Walcheren erts aan het laden waren in Rio.
Kon je voordat de laatste 5000 ton erin werden gepleurd kijken of je Hog of Sag had.
Of ik liet de sloep zakken, kon je lekker makkelijk rondtuffen, maar dat mocht dan soms weer niet van die ouwe.
Die had als eerste stuurman ook vaak aan dat laddertje gehangen en vond dat die stuurlui van tegenwoordig dat ook maar moesten doen.
Wat één woord al niet teweeg kan brengen.
Ullagetapes heetten ze geloof ik.
All the best
JosTheo Horsten

30/4/2004
07:54:11  Peillintjes

En een "interface tape" dan? Die had ik. Voluit heet dat een "Oil Water Interface Detector". Kon je de dikte van de olielaag - nou ja, "olie" - meten bovenop het water. Uitrekenen hoeveel slops er nog inzaten.

Je meet het verschil in elektrische weerstand tussen water en olie, dus zodra je door de olielaag heen bent, zie je dat op een metertje.

Heel gedoe en een hoop geknoei en echt goede resultaten heb ik eigenlijk nooit gehad. Maar het staat heel interessant als je met zo'n ding aan het goochelen bent. De omstanders denken dan misschien dat je er verstand van hebt en daar gaat het tenslotte maar om, nietwaar?
Er waren dan die dachten: Oh, oh, nou weet die klootzak hoeveel olie er nog in zit, dus die kunnen we niet meer verkopen.
Jos Komen

01/5/2004
14:53:35  Peillintjes


Dit krijg je dus als je tijdens het laden de diepgang niet haalt op alle zes de afleespunten
All the best
Jos


Jos Komen

01/5/2004
18:11:31  Peillintjes


We liepen als stuurman meestal met hetgeen er op onderstaande foto staat.
Je zag dan wel vanaf de tanktop of tie in de olie zat.
De tankerstuurman van de wacht had ook een seinspiegeltje in zijn kontzak zitten, zo kon je ook de ullage bepalen en je kon er ook mee communiceren met de stuurman van de wacht die op de tanker aan de andere kant van de steiger lag.
Met dat spiegeltje kon je ook de wtk van de wacht die af en toe een luchtje kwam scheppen even in de ogen schijnen.
Ik weet nu niet meer precies hoe het werkte, maar je had een soort theelepelachtig dingetje met en gaatje in het lepeltje wat je voor het spiegeltje hield.
All the best
Jos


Built by Text2Html