Controlepaneel van de gebruiker Registratie is vrijblijvend en gratis! Bekijk de geregistreerde leden Zoek geposte berichten Problemen?
Scheepvaartforum
Scheepvaart: Scheepvaartforum
Nieuws vandaag 4
Plaats onderwerp Reageer op dit bericht
Auteur Berichten
haringboer
Member

Geregistreerd:
Jan 2004
Berichten: 27
IP: Gelogd

Klik hier om te bekijken haringboer Profiel Klik hier om te e-mailen haringboer Wijzig shorthand naar longhand Bewerk bericht Reageren

Gepost maandag 13 december 2004 @ 15:47

daar ben ik het wel mee eens ja, een paar liter olie kan al heel wat schade aanrichten in een natuurreservaat.

nautiek
Administrator

Geregistreerd:
Jul 2003
Berichten: 1134
IP: Gelogd

Klik hier om te bekijken nautiek Profiel Bezoek nautiek homepage! Klik hier om te e-mailen nautiek Wijzig shorthand naar longhand Bewerk bericht Reageren

Gepost maandag 13 december 2004 @ 20:12

Gebruikmaken van het vrije verkeer van diensten in de EU en niet van het vrije verkeer van werknemers. Met deze nieuwe constructie probeert het, door Nederlanders opgezette, Poolse bedrijf Polska Contractors Polen in de Nederlandse binnenvaart aan het werk te helpen om zo het personeelstekort te bestrijden. De vijftigjarige ondernemer Joop Donkersloot probeert in Nederland binnenschippers te interesseren voor het concept, zijn collega werft matrozen, volmatrozen en stuurlieden in Polen.

De manier waarop Donkersloot werkt, verschilt volgens hem wezenlijk met die van een uitzendbureau. 'Wij zijn een detacheringsbureau. Ons bedrijf in Polen is de onderaannemer van de Nederlandse schipper. Die is hoofdaannemer. Een uitzendbureau gaat uit van het vrije verkeer van werknemers, wij maken gebruik van het vrije verkeer van diensten. Het personeel staat bij ons op de loonlijst en de schipper neemt een dienst af voor een bepaalde tijd tegen een bepaalde vergoeding. Op deze manier hoeven we aan minder zaken te voldoen, zodat we sneller met de schipper zaken kunnen doen. We moeten nog wel een tewerkstellingsvergunning aanvragen, maar die is minder uitvoerig dan die voor werknemers. Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) kijkt dan alleen naar het loon, de huisvesting en arboregels. Wat we bijvoorbeeld niet hoeven, is gedurende een bepaalde tijd personeel in Nederland zoeken.'

nautiek
Administrator

Geregistreerd:
Jul 2003
Berichten: 1134
IP: Gelogd

Klik hier om te bekijken nautiek Profiel Bezoek nautiek homepage! Klik hier om te e-mailen nautiek Wijzig shorthand naar longhand Bewerk bericht Reageren

Gepost dinsdag 14 december 2004 @ 00:52

Damen Shipyards onderhandelt met scheepsmakelaar Rein Amels uit Drachten over de verkoop van de in de bouw van megajachten gespecialiseerde Scheepswerf Amels in Makkum. Dat schrijft de Leeuwarder Courant.

Woordvoerders van Scheepswerf Amels bevestigen noch ontkennen dat sprake is van onderhandelingen. 'Wij geven geen enkel commentaar', zegt een woordvoerder. Ook Jan Wim Dekker van moederbedrijf Damen, sinds 1991 eigenaar van Amels, wil geen commentaar geven. 'Ik bevestig of ontken niets als het gaat om individuele werven.'
Rein Amels, die de werf met een compagnon zou willen overnemen, was evenmin bereid commentaar te leveren. 'Ik kan er helemaal niets over zeggen.' De ondernemingsraad zou door directeur Pieter Kales van Amels zijn ingelicht over de op handen zijnde verkoop. De OR wil dat echter niet bevestigen. Kales ontkent de OR te hebben ingelicht

nautiek
Administrator

Geregistreerd:
Jul 2003
Berichten: 1134
IP: Gelogd

Klik hier om te bekijken nautiek Profiel Bezoek nautiek homepage! Klik hier om te e-mailen nautiek Wijzig shorthand naar longhand Bewerk bericht Reageren

Gepost woensdag 15 december 2004 @ 19:54

De pilot voor vijfdaagse training ‘Calculeren in de Maritieme Maakindustrie’ is succesvol afgesloten. Deelnemers uit de drie sectoren van de maritieme maakindustrie waren van mening dat de training goed aan de verwachtingen voldeed, maar ook nog wel enkele verbeterpunten kent. Gebaseerd op deze evaluatie zullen er in 2005 een tweede en derde training worden georganiseerd.

In deze pilot training kregen deelnemers niet zozeer aangereikt dat men volgens ťťn specifieke methode moet calculeren (ieder bedrijf is immers anders), maar werden juist de vele verschillende aspecten die invloed hebben op de calculatie en de opzet van de calculatiemethodiek behandeld. Het goed op een rij hebben van de juiste kerngetallen voor het eigen bedrijf vormt de belangrijkste basis voor een goede calculatie. Zoals enkele deelnemers aangaven zal er nog aardig wat werk door hen moeten worden verzet om de vruchten te kunnen plukken. Zoals in zoveel gevallen gaan ook hier de kosten voor de baat uit.

Sterke punten die uit de evaluatie naar voren kwamen zijn de opbouw van de training, de duidelijke uiteenzetting door de trainer, de afwisseling tussen theorie en praktijkvoorbeelden en het zelfstandig nadenken. Maar zoals gezegd zijn er ook verbeterpunten. Met name de nacalculatie en de analyse daarvan zal in het vervolg nog meer aandacht krijgen. Nu bleek de tijd toch iets te krap te zijn om nog verder hierop in te gaan.

Het aantal deelnemers was minder dan het gestelde minimum, maar gezien de positieve reacties en evaluaties op de pilot zijn voor 2005 toch een tweetal nieuwe trainingen gepland. Startdata zijn 23 februari in Vlaardingen en 12 oktober in Oranjewoud.

De training is een gezamenlijk initiatief van HISWA Vereniging, Holland Marine Equipment en Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie en wordt ondersteund door de clusterorganisatie Nederland Maritiem Land (NML).

jdbvos
Member

Geregistreerd:
Nov 2003
Berichten: 385
IP: Gelogd

Klik hier om te bekijken jdbvos Profiel Klik hier om te e-mailen jdbvos Wijzig shorthand naar longhand Bewerk bericht Reageren

Gepost woensdag 15 december 2004 @ 23:08

Zo zie je maar..... een heleboel werk is er nog voor de studiehoofdjes met calculators. Ze verdienen stuk voor stuk een hoge functie in eoa overzichtsorgaan om tegen een salaris met minimaal 5 nullen (voor de komma) aan de touwtjes te trekken en tegen anderen te zeggen wat ze doen moeten. Helaas voor hun is door alle regel-bemoeienissen er geen enkele uitvoerder meer voor hun plannen; die zijn namelijk -zoals direktoraal en professoraal nederland hebben verordonneert- van mening dat nederland zich met "slimme zaken" bezig moet houden, en het domme productie- en uitvoerend werk moet uitbesteden naar het buitenland.
Tja, en dan moet je als manager en trendvolger dus wel meedoen.
Iedereen in de bus met ieder een eigen stuur, maar helaas is er geen ruimte voor pasagiers meer.
Laten we al die beterweters nou eens laten aanmonsteren als lichtmatroos en eens laten kijken wat de zeevaart inhoud, of als duvelstoejager laten werken op een werf, zodat ze eens leren wat dat nou eigenlijk is !
Kortom: wat "werken" eigenlijk is, en gewoon weer eens de handjes laten wapperen.
Zou voor dat zulk volk een eye-opener zijn
nautiek
Administrator

Geregistreerd:
Jul 2003
Berichten: 1134
IP: Gelogd

Klik hier om te bekijken nautiek Profiel Bezoek nautiek homepage! Klik hier om te e-mailen nautiek Wijzig shorthand naar longhand Bewerk bericht Reageren

Gepost donderdag 16 december 2004 @ 13:14

De alleenvarende spitsenschippers Mario Noldes van de So Long en Johan Paauwe van de Adriana willen dat de Belgische federale politie hen eind deze week in de sluis van Evergem bekeurt voor onderbemand varen. De twee willen voor de Belgische rechter aantonen dat alleenvaren ook in BelgiŽ veilig kan en dat de wet die dat verbiedt achterhaald is.

Volgens het tweetal ligt een reglement uit 1880 ten grondslag aan de bemanningsvoorschriften die in BelgiŽ gelden. Noldes stelt dat daarin nog staat aan welke kant de schipper met zijn paard moet jagen en dat hij geen sintels overboord mag gooien. 'In 1935 is het een beetje aangepast en in 1977 hebben ze de dubbele o's, a's en e's eruit gehaald', kenschetst Paauwe de verouderde regelgeving.
De gang van zaken is de Frankrijkvaarders al jaren een doorn in het oog. In Nederland is alleenvaren toegestaan en ook Frankrijk is minder lastig, zodat de passage van BelgiŽ elke reis een obstakel vormt. Vaak wordt een boete geriskeerd, maar vaker nog wordt tijdelijk een 'mannetje' aan boord genomen.
Noldes en Paauwe willen van die situatie af en willen met hun actie politiek en justitie wijzen op de misstand.

nautiek
Administrator

Geregistreerd:
Jul 2003
Berichten: 1134
IP: Gelogd

Klik hier om te bekijken nautiek Profiel Bezoek nautiek homepage! Klik hier om te e-mailen nautiek Wijzig shorthand naar longhand Bewerk bericht Reageren

Gepost vrijdag 17 december 2004 @ 12:07

In de jongste zitting der Kamer van Koophandel te Amsterdam vestigde de heer Hudig er de aandacht op, dat de kapitein van een petroleummotorboot, die zonder licht bij avond de haven binnenkwam, door den kantonrechter werd vrijgesproken, wijl dit vaartuig noch tot de zeilvaart, noch tot de stoomvaart wordt gerekend. Wijziging van het reglement is dus noodig.
De voorzitter antwoordde, dat de aandacht van de commissie voor de haven- en handelsinrichtingen op deze zaak al is gevestigd. De zaak Hubrecht zeide nog, dat deze commissie geen oordeel wil uitspreken, aleer een enquÍte is ingesteld omtrent de gevolgen, als alle voorschriften betreffende de stoomvaart op de petroleummotorbooten werden toegepast.
jdbvos
Member

Geregistreerd:
Nov 2003
Berichten: 385
IP: Gelogd

Klik hier om te bekijken jdbvos Profiel Klik hier om te e-mailen jdbvos Wijzig shorthand naar longhand Bewerk bericht Reageren

Gepost vrijdag 17 december 2004 @ 13:48

Geachte Nautiek

teneinde inzicht te bekoomen in den vaart ter zee aan gaande de uwent vermeldde petroleumbooten, raaden wij u met eenige klem aan eenen cursus aan te koopen omtrent het vinden der juiste jarestijden der vergaaderingen van den raad voor den vaart ter zee.

nautiek
Administrator

Geregistreerd:
Jul 2003
Berichten: 1134
IP: Gelogd

Klik hier om te bekijken nautiek Profiel Bezoek nautiek homepage! Klik hier om te e-mailen nautiek Wijzig shorthand naar longhand Bewerk bericht Reageren

Gepost vrijdag 17 december 2004 @ 16:50

Geachte heer Vos,
door den president der kamer van koophandel te Rotterdam, desgevraagd, zelf is erkend dat die in haast gemaakte conditien inzake datum van nieuws mank gaan aan eenzijdigheid.
Wat er ook moge gebeuren, en hoe de zaken ook mogen loopen, laat ons standvastig blijven en strijden voor ons recht om nieuws altijd het nieuws te laten blijven,hoevele jaren ook gelee.
B. en W. gaven daarom in overwegingen, aan requestrant te berichten dat de raad art. 6 van het heffingsbesluit niet van toepassing acht op nieuws van jaren gelee.
Vandaar het volgende nieuws:
Amsterdam, 22 Febr. Het te Sunderland aan de werf der scheepsbouwmeesters Rob. Thompson & Sons, voor rekening van de Holl. Stoomboot Maatschappij alhier nieuw gebouwde stoomschip IJstroom werd gisteren met goed gevolg te water gelaten. De IJstroom een stoomschip van 1100 ton, bestemd voor den dienst Amsterdam-Londen, wordt voorzien van een machine van ca. 1500 I. P. K., waarmede de boot een 14 mijls vaart zal kunne loopen
jdbvos
Member

Geregistreerd:
Nov 2003
Berichten: 385
IP: Gelogd

Klik hier om te bekijken jdbvos Profiel Klik hier om te e-mailen jdbvos Wijzig shorthand naar longhand Bewerk bericht Reageren

Gepost vrijdag 17 december 2004 @ 17:44

awel zunne, Nautiek
per definitie leven alle ex-zeevarenden in het verleden.
Om een oud liedje te citeren: "old sailors never die, never die (2x) / they just smell that way" (of zoiets....)
nautiek
Administrator

Geregistreerd:
Jul 2003
Berichten: 1134
IP: Gelogd

Klik hier om te bekijken nautiek Profiel Bezoek nautiek homepage! Klik hier om te e-mailen nautiek Wijzig shorthand naar longhand Bewerk bericht Reageren

Gepost zondag 19 december 2004 @ 01:57

Het Rotterdamse bergingsbedrijf Smit gaat de olie bergen van het Maleisische vrachtschip dat vorige week gestrand is voor de kust van Alaska.
Smit heeft mensen en materieel naar de plek van het ongeluk gestuurd, die direct met het werk gaan beginnen. In het schip zit nog 160.000 liter olie.

Vanwege de slechte weersomstandigheden is het onmogelijk om de olie naar een ander schip over te pompen. Waarschijnlijk zullen met helicopters containers op het wrak worden gezet voor de ruiming. Het is nog niet bekend wie voor de berging van het scheepswrak gaat zorgen.

nautiek
Administrator

Geregistreerd:
Jul 2003
Berichten: 1134
IP: Gelogd

Klik hier om te bekijken nautiek Profiel Bezoek nautiek homepage! Klik hier om te e-mailen nautiek Wijzig shorthand naar longhand Bewerk bericht Reageren

Gepost maandag 20 december 2004 @ 01:09

RDM Technology & Defense Systems gaat verder onder de naam Nedefco. Het nieuwe bedrijf neemt twintig personeelsleden van het voormalig defensiebedrijf van Joep van den Nieuwenhuizen over.
Dat heeft de nieuwe directeur Wiedeman van Nedefco bevestigd.

De redding van RDM Technology is mogelijk gemaakt door it-magnaat Sanderink van het beursgenoteerde computerbedrijf Centric. Die steekt twee miljoen euro in Nedefco.

Orders voor het bedrijf zijn er nog niet, maar Wiedeman verwacht dat die er snel zullen komen.

vaerderij
Member

Geregistreerd:
Okt 2004
Berichten: 6
IP: Gelogd

Klik hier om te bekijken vaerderij Profiel Klik hier om te e-mailen vaerderij Wijzig shorthand naar longhand Bewerk bericht Reageren

Gepost donderdag 23 december 2004 @ 00:31

Bouw complete schepen weer in Nederland

Door Bouke Nielsen

foxhol - De bouw van complete schepen komt weer naar Nederland. Volharding Shipyards heeft een opdracht binnengehaald voor drie tankers die compleet in Nederland worden gebouwd. Directeur Geert-Jan Bodewes van Volharding: "Er is sprake van een tendens."

Er zijn diverse factoren die ervoor zorgen dat reders hun schepen in Nederland laten bouwen. Bodewes: "De vrachtenmarkt is momenteel heel goed en dan wil men de schepen soms snel hebben. Via AziŽ lukt dat niet altijd want daar is amper meer capaciteit beschikbaar. Terwijl de levertijd ook nogal eens wil oplopen."

De afgelopen jaren werd door reders steeds vaker uitgeweken naar eerst Oost-Europa en meer recent AziŽ, waar de lonen een stuk lager liggen dan in Nederland. Vooral de staalbouw van schepen is tamelijk arbeidsintensief en vertegenwoordigt een wezenlijk deel van de bouwkosten. In AziŽ (lees: Zuidkorea, Japan en China) liggen de lonen een stuk lager en dus kan er goedkoop worden gebouwd. Zelfs automatisering van het productieproces in Nederland biedt op dit punt amper soelaas voor de Nederlandse werkgelegenheid.

Snel

Maar vooral in China is het de afgelopen jaren zo snel gegaan, dat de Chinezen het schijnbaar zelf niet meer kunnen bijbenen. Bodewes: "Er zijn daar soms enorme vertragingen. Er zijn genoeg gevallen bekend waarvan de levertijd met meer dan een jaar werd vertraagd. En dan wordt de zekere levertijd die wij hier in Nederland kunnen bieden, ook weer iets waard. Een snelle levering bespaart een reder kosten en bovendien kan hij sneller verdienen."

Er is nog een extra factor die de Nederlandse werven in de kaart kan spelen. In 2008 moeten alle enkelwandige tankers op de wereldzeeŽn zijn vervangen. Bodewes: "Aangezien de werven in AziŽ flink vol zitten en er steeds meer vertragingen komen, zeggen de reders nu: beter een duur schip, dan geen schip. Van die maatregel voor de enkelwandige tankers kunnen wij hier nog flink schik hebben."

Volharding gaat nu drie tankers bouwen, twee van 10.000 ton en een van 4000 ton. Ze worden in Harlingen en Foxhol gebouwd, waardoor de werven daar tot medio 2006 goed vol zitten.

Complete schepen

Er zijn twee werven in Noord-Nederland die zelf nog complete schepen bouwen. Dat zijn Barkmeijer in Stroobos en Ferus Smit in Foxhol. Die twee werven hebben het productieproces zodanig geoptimaliseerd dat ze nog kunnen concurreren. De rest van de werven gebruikt of casco's uit lage-lonenlanden, of besteedt zelfs nog meer uit. Volharding Shipyards doet bijvoorbeeld zaken in RoemeniŽ, China en Turkije.

nautiek
Administrator

Geregistreerd:
Jul 2003
Berichten: 1134
IP: Gelogd

Klik hier om te bekijken nautiek Profiel Bezoek nautiek homepage! Klik hier om te e-mailen nautiek Wijzig shorthand naar longhand Bewerk bericht Reageren

Gepost vrijdag 24 december 2004 @ 00:27

De Antwerpse haven heeft dit jaar meer dan 150 miljoen ton goederen behandeld; 6 procent meer dan vorig jaar. Hiermee blijft Antwerpen met ruime voorsprong op Hamburg tweede haven in Europa; na Rotterdam.

Antwerpen ; De groei van de haven van Antwerpen is al jarenlang te danken aan de stijgende aantallen containers die er geladen en gelost worden. Dit jaar was dat niet anders. In 2004 gingen de containeroverslag met 11 procent omhoog; exact even veel als de gemiddelde jaarlijkse groei in de afgelopen 15 jaar. Tegen het einde van dit jaar zouden er 6 miljoen twintigvoetcontainers behandeld zijn, terwijl vorig jaar het record van de 5 miljoen verbroken werd.

Havenschepen Leo Delwaide is tevreden, al vindt hij het 'frustrerend' dat de opening van het Deurganckdok een jaar vertraging heeft opgelopen. ,,De haven draait nu op volle capaciteit. Er kan echt niets meer bij. Maar midden volgend jaar is dat probleem van de baan. Na de opening van het Deurganckdok rekenen we op een verdubbeling van het aantal containers.''

Naast de containers werd in Antwerpen ook 4 procent meer stukgoederen behandeld. Dat is goed nieuws voor de werkgelegenheid. ,,De behandeling van stukgoederen zoals staal, woudproducten en fruit is heel arbeidsintensief,'' vertelt Eddy Bruyninckx, directeur-generaal van het Havenbedrijf. ,,De voorbije jaren hebben we marktaandeel verloren, onder meer aan Vlissingen, maar nu is er een heropleving.''

Volgens havenschepen Delwaide is de sterke groei mee te danken aan de ligging van de haven. Landinwaartse havens doen het de laatste jaren goed in heel Europa. Hamburg dat net als Antwerpen 100 kilometer van de kust ligt, kent een sterkere groei, terwijl de overslag in zeehavens minder snel stijgt. ,,De vervoerskosten over land zijn duurder dan over zee. Landinwaartse havens hebben het voordeel dat ze de goederen dichter bij de bestemming kunnen brengen of dat ze dichter bij de oorsprong zitten.''

nautiek
Administrator

Geregistreerd:
Jul 2003
Berichten: 1134
IP: Gelogd

Klik hier om te bekijken nautiek Profiel Bezoek nautiek homepage! Klik hier om te e-mailen nautiek Wijzig shorthand naar longhand Bewerk bericht Reageren

Gepost zaterdag 25 december 2004 @ 02:49

De Spaanse kustwacht heeft voor de kust van een van de Canarische Eilanden een schip met een groep uitgeputte en uitgedroogde illegale immigranten uit Afrika ontdekt. 13 immigranten waren al aan de ontberingen bezweken, 30 anderen leefden nog, maar waren er slecht aan toe.

Het schip dobberde al drie dagen zonder brandstof, water of voedsel aan boord rond op de Atlantische Oceaan.

Een aantal van de immigranten was onderkoeld en de meesten waren gedwongen op het kleine schip te staan omdat op de bodem ervan de 13 lijken lagen.

De Spaanse kustwacht heeft het schip naar een haven op het Canarische Eiland Fuertaventura gesleept.

Jaarlijks proberen duizenden Afrikanen de gevaarlijke oversteek naar de Canarische Eilanden of het Spaanse vasteland te maken. Alleen dit jaar zijn daarbij al 82 immigranten om het leven gekomen.

nautiek
Administrator

Geregistreerd:
Jul 2003
Berichten: 1134
IP: Gelogd

Klik hier om te bekijken nautiek Profiel Bezoek nautiek homepage! Klik hier om te e-mailen nautiek Wijzig shorthand naar longhand Bewerk bericht Reageren

Gepost zondag 26 december 2004 @ 13:45

Mariniers aan boord van het fregat Hr.Ms. Tjerk Hiddes voelen zich gefopt dat zij in bijna drie maanden nog geen enkele maal een verdacht schip in de Arabische Golf hebben kunnen doorzoeken. ,,Het lijkt erop alsof de Amerikanen de spannendste schepen voor zich zelf houden'', zegt de aanvoerder van het zogeheten 'guardteam' dat verdachte schepen moet doorzoeken. De Tjerk Hiddes keert in januari terug naar Nederland.

Het 'guardteam', mensen van de bijzondere bijstandseenheid, is gespecialiseerd in de bestrijding van terrorisme. Het team wordt ingezet als de commandant van de Tjerk Hiddes van het Amerikaanse hoofdkwartier in Bahrein opdracht krijgt om een verdacht schip aan te houden en te doorzoeken.

Maar in plaats van het uitvoeren van risicovolle operaties, bleef hun opdracht de afgelopen drie maanden hoofdzakelijk beperkt tot het schrik aanjagen van vissers en het trainen van de bemanning van de Tjerk Hiddes in zelfverdediging en het gebruik van hun persoonlijk wapen.

Commandant Paul de Leeuw is zich bewust dat sommige manschappen teleurgesteld zijn. En ook staatssecretaris Van der Knaap van defensie die deze week een werkbezoek bracht aan het fregat, heeft soortgelijke geluiden opgevangen.

Maar de verwachtingen waren niet terecht, vindt Van der Knaap. De Tjerk Hiddes heeft vooral tot taak om smokkelroutes in kaart te brengen en door zijn aanwezigheid terroristen schrik aan te jagen. ,,En,'' aldus Van der Knaap, ,,misschien is de missie in de Arabische Golf gewoon zo succesvol dat er niet zo veel schepen hoeven te worden doorzocht.''

De Amerikanen zijn in ieder geval in hun nopjes met de aanwezigheid van het Nederlandse fregat.

Zij zien Nederland als 'een deuropener', zegt kolonel John Covell van de Amerikaanse marinestaf in Bahrein. Hij is vooral blij dat de Tjerk Hiddes van de Nederlandse regering ook in de Arabische Golf mag opereren, het zeegebied tussen Iran en Saudi-ArabiŽ en de Arabische emiraten.

nautiek
Administrator

Geregistreerd:
Jul 2003
Berichten: 1134
IP: Gelogd

Klik hier om te bekijken nautiek Profiel Bezoek nautiek homepage! Klik hier om te e-mailen nautiek Wijzig shorthand naar longhand Bewerk bericht Reageren

Gepost maandag 27 december 2004 @ 12:48

Met twee grote evenementen viert onderlinge verzekeraar Oranje uit Groningen volgend jaar het honderdjarig bestaan. Op het ledenfeest voor de beroepsvaart, maandag 3 januari in de Cruise Terminal in Rotterdam, verwacht directeur Johan Mulder circa 1000 leden met partners en ongeveer honderd relaties. Op de ledenvergadering in april verschijnt bovendien een aparte editie van het Oranje Journaal. Naast het feesten is er volgend jaar ook nog tijd voor een 'kritisch onderhoud' met motorenfabrikanten vanuit het project ERS en overleg over regels voor vlakschade.

Is het ledenfeest al fors, Oranje is tevens hoofdsponsor van Groninger WelVaart, dat van 28 tot en met 31 juli minstens 80.000 bezoekers naar 'stad' moet trekken. Groninger WelVaart is een dubbel jubileum, want het Groninger Scheepvaartmuseum bestaat volgend jaar driekwart eeuw. Beide feesten worden gecombineerd met de traditionele zomerreŁnie van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig. En dat moet zeker 150 historische schepen naar de Groninger wateren lokken

nautiek
Administrator

Geregistreerd:
Jul 2003
Berichten: 1134
IP: Gelogd

Klik hier om te bekijken nautiek Profiel Bezoek nautiek homepage! Klik hier om te e-mailen nautiek Wijzig shorthand naar longhand Bewerk bericht Reageren

Gepost dinsdag 28 december 2004 @ 02:21

De overgang van de midvaarwaterbetonning in de vaargeul tussen Lelystad en Amsterdam, naar de roodgroene betonning van de Pampusgeul, (die van het Markermeer in zuidwestelijke richting naar het buiten-IJ loopt) leidt tot gevaarlijke situaties sinds de midvaarwatertonnen dit voorjaar in noordelijke richting zijn opgeschoven naar de (acht meter diepe) nieuwe vaargeul.

De nieuwe geul ligt daardoor niet meer in het verlengde van de Pampusgeul en de scheepvaart moet bij de knik van koers veranderen, waarbij de schepen soms rakelings langs elkaar varen of elkaar onverwacht kruisen.
'Schepen die vanuit Lelystad naar Amsterdam varen hebben de neiging de vaargeul al voor de laatste midvaarwaterton (PH) te verlaten om de P1 aan te sturen. Waarbij ze in feite overlopen naar de verkeerde wal', zegt schipper Anton de Jonge die met het ms Flevotrans vrijwel dagelijks op het Markermeer zit. 'Ze sturen te vroeg de P1 aan en houden daarbij de laatste midvaarwaterton aan stuurboord.'

nautiek
Administrator

Geregistreerd:
Jul 2003
Berichten: 1134
IP: Gelogd

Klik hier om te bekijken nautiek Profiel Bezoek nautiek homepage! Klik hier om te e-mailen nautiek Wijzig shorthand naar longhand Bewerk bericht Reageren

Gepost donderdag 30 december 2004 @ 10:58

De export via de Rotterdamse haven is toegenomen tot 10 procent van de totale uitvoer.
Volgens het havenbedrijf bevestigen de cijfers de functie van de haven als schakel met internationale markten. Dat geldt vooral voor de sectoren voedsel, dranken, verpakte chemicalien en machines.

nautiek
Administrator

Geregistreerd:
Jul 2003
Berichten: 1134
IP: Gelogd

Klik hier om te bekijken nautiek Profiel Bezoek nautiek homepage! Klik hier om te e-mailen nautiek Wijzig shorthand naar longhand Bewerk bericht Reageren

Gepost vrijdag 31 december 2004 @ 10:21

Het in bouw, reparatie en onderhoud van speciale reddingboten voor offshore en olieindustrie gespecialiseerde Oceanwide Safety at Sea (OSS) in Rotterdam heeft zijn derde H 33 reddingsloep opgeleverd aan Gaz de France. De vierde moet in februari klaar zijn. De vuurvaste TELP (totally enclosed lifeboat) voor Gaz de France kan met achttien personen veilig door een vuurzee varen en komt te staan op een gaswinningsplatform in de Noordzee.

OSS is anderhalfjaar geleden opgericht door de voormalige werktuigkundige Klaas Kapteijn. Doelstelling is uiteindelijk vijftien tot twintig 'specials' per jaar te bouwen.
De volledig afsluitbare reddingsloep is gemaakt van brandwerend polyester dat tijdens de vaart wordt gekoeld door een waterscherm van een sprinklerinstallatie die zijn water krijgt van een op de hoofdmotor (driecilinder Bukh) bevestigde grote waaierpomp. De centrifugaalpomp staat onder de waterlijn, zodat hij altijd aanzuigt. Luchtflessen in de sloep zorgen voor overdruk in de cabine, zodat rook, gas of andere giftige dampen niet binnendringen.

Pagina pagina's: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Plaats onderwerp Reageer op dit bericht Forum:

Verzend deze pagina naar iemand | Aanmelden | Afmelden | Toon een printversie

Administratieve opties
Sluit reactie | Verplaats reactie | Verwijder reactie
E-mail ons | Homepage