logo1oud.jpg
ATIS staat voor Automatic Transmitter Identification System.

Het is een verplicht systeem voor automatische identificatie van radiozenders  (Marifoon) op binnenvaart-schepen in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland, maar ook enkele andere Europese landen
gebruiken dit systeem. Het ATIS-signaal wordt automatisch uitgezonden op alle analen nadat de zendknop is losgelaten. Bij lange uitzendingen wordt het ATIS-signaal om de vijf minuten meegezonden.

[Deze pagina ververst automatisch elke 3 minuten]


De ATIS-code wordt als volgt samengesteld: Y MID X1 X2 X3 X4 X5 X6, waarbij Y staat voor cijfer 9 en  alleen op de binnenwateren mag worden gebruikt.
- MID (3 cijfers) staat voor de maritieme identificatiecijfers van ieder land
244     P     Nederland            205     O     België            227     F     Frankrijk            253     L     Luxemburg            211     D     Duitsland            218     D     Duitsland
269     H     Zwitserland          203     AE    Oostenrijk    261     PL    Polen

- X1 tot X6 staan voor de roepnaam.
- X1 en X2 vormen een nummer dat voor de tweede letter van de roepnaam staat (01 staat voor de letter A, 02 voor de letter B, enz.)
- X3 tot X6 zijn de cijfers van de roepnaam
Voorbeeld Een in Belgie geregistreerd schip met roepletters OT-1234 zal als ATIS-code 9 205 20 1234 hebben.

Hieronder ziet U de map met ATIS-logs, de map "backup" bevat samengestelde tekst bestanden van voorafgaande jaren, per geheel jaar gebundeld; deze bestanden kunnen tot
wel 20 MB groot zijn! Daaronder ziet U de log-bestanden van de laats tijd, per dag gesorteerd (170827 b.v. is 2017 aug 27.).
De tijd in de logs is GMT (ofwel UTC) tijd, dit betekent NL-Zomertijd -2u., NL-Wintertijd -1u.
Deze pagina wordt automatisch elke 3 minuten ververst. Gedurende de dag is er wel bijna voortdurend communicatie, in de avond- en nachtelijke uren is het uiteraard rustiger.
Bij schepen zonder scheepsnaam erbij is deze niet bekend, b.v. alle buitenlandse schepen. Als U een log bestand geopend heeft geven de onderste regels de laatste ontvangsten van ATIS kodes weer.
Sluizen zenden géén ATIS-kode uit; ziet U meerdere malen de ATIS kode van hetzelfde schip zal dit ongetwijfeld met een sluis in gesprek zijn.