logo

Website over Maas, kanalen en binnenvaart in MiddenLimburg
Startpagina

AIS/ATIS/MarifoonOnline

Vaarwegen
Foto-Albums
MiddenLimburg YouTube kanaal
Downloads
English information
Gastenboek

Contact: jannuh@middenlimburg.net

Grindplassen in MiddenLimburg/Belgisch Limburg


Toen het kolenvervoer in Limburg verdween zag het er voor de scheepvaart in deze provincie even heel somber uit. Gelukkig is destijds het kolenvervoer snel vervangen door zand- en grindvervoer. Er moesten na de Tweede Wereldoorlog veel huizen en straten vernieuwd worden. Hiervoor was veel zand en grind nodig dat in Limburg ruimschoots aanwezig is. Daardoor heeft de scheepvaart in Limburg een flinke rol kunnen spelen met vervoer van zand en grind naar Nederlandse bestemmingen. Er is ook veel uitgevoerd naar BelgiŽ. Inmiddels staat het winnen van deze grondstoffen onder druk. Dat heeft ook gevolgen voor de binnenvaart .

Tot begin jaren '80 waren alleen kleinschalige winningen in Nederland toegestaan. Hierbij ging het voornamelijk om regionale winningen en landelijke winning die gedeeltelijk per vrachtauto, en voornamelijk per schip werden afgevoerd naar regio's waar geen beton en metselzand voorkomt. Omdat de afvoer per schip het voordeligst bleek te zijn waren de winlocaties vooral gevestigd in de uiterwaarden. In de jaren '80 echter is het provinciale beleid erop gericht om de zandwinning in de uiterwaarden af te bouwen en te concentreren in centrale binnendijkse locaties. Door dit politiek beleid werden de landelijke producenten gedwongen samen te werken bij de ontwikkeiing van een beperkt aantal, door de rijksoverheid aangewezen grootschalige winlocaties. Tegen deze, van hogerhand aangewezen grootschalige winlocaties ontstond in de loop van de tijd steeds meer weerstand vanuit omwonenden en gemeenten. Deze weerstand is uiteindelijk overgenomen door de Provincies. De winbaarheid van het beton en metselzand is daarmee onder maatschappelijke druk komen te staan. Dit heeft al gevolgen voor diverse in voorbereiding zijnde ontgrondingvergunningen.

Conjunctuur
Grind werd voornamelijk gewonnen als bijproduct van beton- en metselzand. De kwaliteit van deze grondstoffen is in Zuid-Nederland hoog. Door de ligging van deze winlocaties, in de directe omgeving van vaarwegen, is het logisch dat het transport voornamelijk plaats vond en vindt door binnenschepen. Dat houdt bovendien de prijs van de grondstoffen tot nu toe goed betaalbaar. Het begint er echter zeer somber uit te zien voor alle bedrijven die hun bestaan ontlenen aan de grondstoffenwinning. Dat geldt ook voor de binnenscheepvaart in deze regio.

Op dit moment verdwijnen in Limburg jaarlijks baggermaatschappijen door sluiting en fusies. Als ze eenmaal uit de provincie vertrokken zijn zullen ze niet gemakkelijk terugkeren naar Limburg.

Bron: artikel Scheepvaartkrant 2004

Ga naar de fotoalerie Grindplassen

Ga naar de fotogalerie Baggermolens

Ga terug naar Vaarwegen pagina