logo

Website over Maas, kanalen en binnenvaart in MiddenLimburg
Startpagina

AIS/ATIS/MarifoonOnline

Vaarwegen
Foto-Albums
MiddenLimburg YouTube kanaal
Downloads
English information
Gastenboek

Contact: jannuh@middenlimburg.net

Lateraalkanaal

Het Lateraalkanaal ligt tussen Heel en Buggenum en heeft een lengte van 8,9 km.

Dit kanaal biedt een kortere en snellere route ten opzichte van de oorspronkelijke Maas-route. De scheepvaart hoeft via het kanaal alleen sluis Heel te passeren en via de Maas twee sluizen, te weten sluis Linne en sluis Roermond. Het kanaal is midden jarig zestig aangelegd.
Ten westen van het kanaal zijn tussen 2004-2012 een tweetal retentiebekkens aangelegd om bij hoogwater een gedeelte van het dan overvloedige water op de Maas en het Lateraalkanaal op te vangen.
Aan kunstwerken kent het kanaal het sluiscomplex Heel, de verkeersbrug Horn/Roermond (N280) en de spoorbrug bij Buggenum. De scheepvaart die de oorspronkelijke Maasroute volgt, over Linne en Roermond, komt ten noorden van Roermond in het Lateraalkanaal, juist voor de spoorbrug te Buggenum. Bij de uimtonding van het kanaal is de splitsing met de Maas; de Maas is van Buggenum/Leeuwen  gn doorgaande route vanwege de stuw bij Roermond.

Ga naar de fotogalerie Lateraalkanaal

Informatie over de aangelegde retentiebekkens (in de fotogalerie 2-tal overzichtkaarten bekkens):

Retentiebekkens Westzijde Lateraalkanaal

Na het hoge water in de Maas in 1993 en 1995 is projectorganisatie De Maaswerken opgericht. Deze heeft onder meer als doel gesteld om de bewoonde gebieden langs de onbedijkte Maas te beschermen tegen hoogwater tot een niveau dat gemiddeld 1/250 keer per jaar optreedt. Een van de geplande maatregelen om dit doel te bereiken is de aanleg van retentiebekken Lateraalkanaal west met een oppervlakte van 500ha. Dit bekken bestaat uit een noordelijk en een zuidelijk deel. Met het ombouwen van Lateraalkanaal west, dat nu als uiterwaard fungeert, tot een retentiebekken wordt beoogd om de top van een maatgevende hoogwatergolf tijdelijk te bergen, zodat de maximale waterstand ter plaatse en benedenstrooms van het retentiebekken wordt verlaagd.

Nabij Roermond komen een tweetal retentiegebieden (overloopgebieden), die gescheiden worden door de weg van Roermond naar Weert (N280). Bij hoogwater begint het water vanuit de Maas en het Lateraalkanaal deze bekkens in te lopen via een inlaat (verlaagde kade). Hierdoor zakt het waterpeil in het Lateraalkanaal en de Maas.

Dit project richt zich op het noordelijk gelegen retentiegebied. Om het gebied als retentiegebied te kunnen gebruiken moet de kade langs het Lateraalkanaal worden opgehoogd om ervoor te zorgen dat het water niet te vroeg binnenstroomt en om de bergingscapaciteit zo groot mogelijk te houden. Hierdoor zal het noordelijk bekken aanzienlijk langer droog blijven dan in de huidige situatie.

De opdracht omvat het uitwerken van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp wat klaargemaakt wordt voor opvolgende uitvoering. In de afstudeeropdracht is het definitieve ontwerp van de volgende onderdelen behandeld: - De te verleggen Roermondseweg met al zijn aansluitingen alsmede het naastliggende fietspad. De huidige Roermondseweg loopt direct langs de huidige kade. Doordat deze nu verhoogd gaat worden moet de Roermondseweg worden verlegd. - Een nieuw uitlaatwerk bedoeld voor het legen van het bekken nadat de hoogwatergolf in het Lateraalkanaal is gepasseerd. Dit betreft een gewapend betonnen kunstwerk dat het retentiegebied automatisch na een hoogwatergolf ledigt.

Het aanbrengen van een nieuwe persleiding 400 mm PVC alsmede het aankoppelen hiervan op de bestaande persleiding 355 mm PVC. De bestaande persleiding ligt in de huidige situatie direct naast de kade. Wanneer de nieuwe kade wordt aangebracht zou deze leiding in de kade terecht komen. Omdat de persleiding dan niet meer te bereiken is voor onderhoud en hij instabiliteit in de kade kan veroorzaken, wordt hij omgelegd en naast de nieuwe kade gepositioneerd.


YouTube filmpje aanleg dijk thv Beegden (zuidelijk gedeelte):