logo

Website over Maas, kanalen en binnenvaart in MiddenLimburg
Startpagina

AIS/ATIS/MarifoonOnline

Vaarwegen
Foto-Albums
MiddenLimburg YouTube kanaal
Downloads
English information
Gastenboek

Contact: jannuh@middenlimburg.net

Kanaal Wessem-Nederweert

Het Kanaal Wessem-Nederweert is een 17 kilometer lange vaarweg tussen Wessem en Nederweert. Het kanaal verbindt de Maas in het zuiden met de Zuid-Willemsvaart en Noordervaart bij Nederweert in het noorden. Het Kanaal Wessem-Nederweert is onderdeel van de recreatieve Maasroute.

Op 22 oktober 1929 is het kanaal Wessem-Nederweert geopend. Bij het Limburgse dorp Panheel is nog steeds het Grindhuis langs het kanaal te zien. Het gebouw is sinds een aantal jaren niet meer als Grindhuis in gebruik, doch een Gemeente Maasgouw onderkomen.Vanaf de jaren ’20 werd er in Midden-Limburg gebaggerd naar grondstoffen als grind en zand. Deze grondstoffen werden gebruikt voor beton en voor de wegenbouw. Het Grindhuis werd vroeger door Rijkswaterstaat gebruikt voor het aansturen van het graven naar grind en de grindhandel.

Gegevens vaarweg

    De CEMT-klasse op het kanaal Wessem-Nederweert (van Sluis Panheel tot de viersprong) is Klasse II       
    (lengte 96 m, breedte 9,50 m, max diepgang 2,10 m)
    Recreatievaartklasse: BM
    Trajectnummer: 05 - 08
    Aansluitende vaarwegen: Maas, Zuid-Willemsvaart, Noordervaart
    Diepte: 2,5 tot 2,7 meter
    Streefpeil van het kanaal: 28,65 meter boven NAP


Sluis Panheel
Het kanaal Wessem-Nederweert telt één sluis, te weten Sluis Panheel; de sluis kent 2 kolken, de "oude" en de "nieuwe" sluis. De sluizen liggen ong. 2.5 km. vanaf de Maas bij Wessem in noordwestelijke richting, parallel aan de A2. De oude sluis dateert uit 1928 en is, na ingebruikname van de nieuwe sluis in 1995 geheel gerenoveerd. 
Historie van een unieke sluis De sluis van Panheel, waarvan de bouw medio 1925 begon, werd in 1928 in gebruik genomen. De sluis is 153 meter lang, 7.5 meter breed en 11.5 meter diep. Het gemiddelde verval, uiteraard afhankelijk van de waterstand is circa 8 meter. Het is de enige sluis in Nederland die is uitgerust met spaarkommen.

spaarkommen_schuiven_mechaniek.jpg

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de brug over het benedenhoofd van de sluis opgeblazen, waarbij de bewegingswerken (beweegbare delen) en wanden zwaar beschadigd raakten. De sluis was hierdoor enige jaren onbruikbaar. Begin jaren vijftig werd de sluis hersteld.

Na een tussentijds renovatie in 1983 werd de sluis in 1993, enige tijd na de ingebruikneming van de nieuwe sluis, buiten gebruik gesteld, waarna het onderzoek naar de renovatie werd gestart. Renovatie In september 1995 werd in opdracht van de Rijkswaterstaat Directie Limburg door de Bouwdienst, het ingenieursbureau van Rijkswaterstaat, een begin gemaakt met een grootscheepse renovatie.
De wanden in de sluis (de "kolk") zijn voorzien van een nieuwe laag beton. Het mechaniek van de deuren en de schuiven is gerenoveerd, waarbij gebruik gemaakt kon worden van de oorspronkelijke bouwtekeningen.

Zoveel mogelijk zijn de oorspronkelijke onderdelen, na een opknapbeurt, weer hergebruikt. Het oude bedieningshuis is gesloopt en de bediening vindt nu plaats vanuit het bedieningsgebouw aan de zuidzijde van de "nieuwe" sluis. De elektrische installatie is geheel vervangen en gemoderniseerd, de besturing (hiermee worden o.a. de motoren van de deuren en schuiven in- en uitgeschakeld) van de sluis wordt nu gerealiseerd door een zogenaamde besturingscomputer. De sluis kan (in geval van calamiteiten) ook met de hand worden bediend.
Omdat het zicht op de sluis van het nieuwe bedieningsonderkomen niet voldoende is, wordt gebruik gemaakt van camera's zodat het schutproces en de scheepvaart goed begeleid kunnen worden. Eind 1996 werd de renovatie afgerond en kon de sluis weer in gebruik worden genomen. De sluis is nu in gebruik voor de pleziervaart. De beroepsvaart zal slechts bij waterschaarste, of bij onderhoud en/of reparatie van de nieuwe sluis, gebruik maken van de oude sluis.
Bron: RWS Infobord bij Sluis Panheel

(noot webmaster: in de praktijk is de situatie precies andersom, beroepsvaart door de oude- en pleziervaart, indien voldoende aanbod, door de nieuwe sluis)  


Ga naar de fotogalerie Kanaal Wessem-Nederweert

Ga terug naar Vaarwegen pagina