nnb logo


Stratenplan / Friedessemolen

"De "Friedessemolen" bestaat uit de molen en het molenhuis. De restauratie-werkzaamheden
aan de stuw zijn in volle gang. Wij hopen, dat daarna de molen en het huis aan de beurt komen."
Bovenstaande was de originele tekst van deze pagina; inmiddels is de molen prachtig herbouwd.

pt_friedessemolen-01.jpg
pt_friedessemolen-01.jpg
pt_friedessemolen-02.jpg
pt_friedessemolen-02.jpg