nnb logo


Stratenplan / Spuitjes

"Spuitjes"! Vroeger lag hier een boerenhoeve met die naam en er tegenover het bedrijf van
Pietjes-Sjang, alias Johannes Geraets (Bergerstr.2). Op deze twee locaties zijn in totaal
40 woningen en/of appartementen gebouwd. Spuitjes 21 t/m 40 woonvoorziening "Spuitjeshof"

pt_spuitjes-01_06.jpg
pt_spuitjes-01_06.jpg
pt_spuitjes-07_14.jpg
pt_spuitjes-07_14.jpg
pt_spuitjes-15_20.jpg
pt_spuitjes-15_20.jpg
pt_spuitjes-21_40.jpg
pt_spuitjes-21_40.jpg
pt_spuitjes-standbeeld.jpg
pt_spuitjes-standbeeld.jpg