nnb logo


Inzegening H. Apoloniabeeld

Het beeld uit de vroegere H.Apolonia Kapel is onlangs door Grad Custers gerestaureerd; bij de buurt Hanssum
bestaan plannen om de H.Apoloniakapel te gaan herbouwen. Het mooi gerestaureerde beeld heeft n u, tijdelijk,
een plaats in Kerk gevonden. Op 29 juli 2001 werd het beeld door Bisschop Mgr. Wiertz ingezegend.

tjsch_inzeg_apolonia_01.jpg
tjsch_inzeg_apolonia_01.jpg
tjsch_inzeg_apolonia_02.jpg
tjsch_inzeg_apolonia_02.jpg
tjsch_inzeg_apolonia_03.jpg
tjsch_inzeg_apolonia_03.jpg
tjsch_inzeg_apolonia_04.jpg
tjsch_inzeg_apolonia_04.jpg