nnb logo


Sacramentsprocessie 2002

Op zondag 2 juni 2002 trok de traditionele sacramentsprocessie weer door dorp en buitengebied
van Neer. Onder fantastische weersomstandigheden was de opkomst groot!

De route was zoals vanouds, namelijk vertrek van het Kerkplein, naar Spuitjes, waar het rustaltaar weer door bewoners uit de buurt Bergerstraat was opgesteld. Vervolgens richting Eiland, Rohrstraat, naar Gendijk, waar een korte plechtigheid bij de Isidoruskapel was. Dan de Napoleonsweg over, Kruisstraat naar de Mariakapel, die zoals altijd mooi versierd was door mensen uit de buurt. Ook hier gezang door Maas & Neergalm en het Kerkkoor. Vervolgens terug via de Leudalweg, de Napoleonsweg over, Engelmanstraat, naar de Kerk, waar de cermoniele afsluiting was. Besloten werd met het bekende "Aan U, o Koning der eeuwen". Pastoor Naus bedankte de deelnemers aan de processie.

Opstelling van de processie:
Schutterij St.Sebastianus, met drumband - Bussen-Schutten, met klaroencorps - Fanfare de Eendracht - Kruis en misdienaars - Parochianen - Zangvereniging Maas & Neergalm - Kerkelijk Zangkoor St.Martinus - Communiecanten - Acolieten en Misdienaars - Priester met Allerheiligste, hemel- en flambouwdragers.
Deze keer waren Burgemeester en Wethouders niet vertegenwoordigd.

De St.Sebastianusschutterij trekt voorop tot aan de Eilandbrug, waar de Bussen-Schutten door de
rijen van de Sebastianusschutterij heentrekken en de Eilandbrug, met enig ceremonieel, oversteken.
Ook trekken de Bussen-Schutten om de Mariakapel heen.

jstr1654_sacr02.jpg
jstr1654_sacr02.jpg
jstr1655_sacr02.jpg
jstr1655_sacr02.jpg
jstr1656_sacr02.jpg
jstr1656_sacr02.jpg
jstr1657_sacr02.jpg
jstr1657_sacr02.jpg
jstr1658_sacr02.jpg
jstr1658_sacr02.jpg
jstr1659_sacr02.jpg
jstr1659_sacr02.jpg
jstr1660_sacr02.jpg
jstr1660_sacr02.jpg
jstr1661_sacr02.jpg
jstr1661_sacr02.jpg
jstr1662_sacr02.jpg
jstr1662_sacr02.jpg
jstr1663_sacr02.jpg
jstr1663_sacr02.jpg
jstr1664_sacr02.jpg
jstr1664_sacr02.jpg
jstr1665_sacr02.jpg
jstr1665_sacr02.jpg
jstr1666_sacr02.jpg
jstr1666_sacr02.jpg
jstr1667_sacr02.jpg
jstr1667_sacr02.jpg
jstr1668_sacr02.jpg
jstr1668_sacr02.jpg
jstr1669_sacr02.jpg
jstr1669_sacr02.jpg
jstr1670_sacr02.jpg
jstr1670_sacr02.jpg
jstr1671_sacr02.jpg
jstr1671_sacr02.jpg
jstr1672_sacr02.jpg
jstr1672_sacr02.jpg
jstr1673_sacr02.jpg
jstr1673_sacr02.jpg
jstr1674_sacr02.jpg
jstr1674_sacr02.jpg
jstr1675_sacr02.jpg
jstr1675_sacr02.jpg
jstr1676_sacr02.jpg
jstr1676_sacr02.jpg
jstr1677_sacr02.jpg
jstr1677_sacr02.jpg
jstr1678_sacr02.jpg
jstr1678_sacr02.jpg
jstr1679_sacr02.jpg
jstr1679_sacr02.jpg
jstr1680_sacr02.jpg
jstr1680_sacr02.jpg
jstr1681_sacr02.jpg
jstr1681_sacr02.jpg
jstr1682_sacr02.jpg
jstr1682_sacr02.jpg
jstr1683_sacr02.jpg
jstr1683_sacr02.jpg
jstr1684_sacr02.jpg
jstr1684_sacr02.jpg
jstr1685_sacr02.jpg
jstr1685_sacr02.jpg
jstr1686_sacr02.jpg
jstr1686_sacr02.jpg
jstr1687_sacr02.jpg
jstr1687_sacr02.jpg
jstr1689_sacr02.jpg
jstr1689_sacr02.jpg
jstr1690_sacr02.jpg
jstr1690_sacr02.jpg
jstr1691_sacr02.jpg
jstr1691_sacr02.jpg