nnb logo


Bergerstraat 30 (Gevelkruis) Fam. Thommassen)

Het kruis is geplaatst tegen de zijgevel van een boerderij. Nu woont de fam. Thommassen hier. Vroeger woonde hier "Slechter Driek" met "Jet". Hij heette Berben maar iedereen kende hem onder de naam "Slechter Driek".
Hij was een oom van Sjeng Thommassen. Omstreeks 1926 is de boerderij door blikseminslag afgebrand.
Het kruis bleef gaaf, maar het huis brandde af. Later is het huis nog een afgebrand. Wederom bleef het kruis gespaard.
In vroegere tijden werd het kruis tijdens de kruisdagen versierd. De kruisprocessie kwam hier langs.
In 1953-54 werd kruishout vernieuwd. In 1968 werd kruis opnieuw gerenoveerd (door Giel Louisse). Het corpus is waarschijnlijk van tin.
In 1990 werd door baldadige jongeren het kruishout gedeeltelijk vernield. Het kruis werd van de muur gehaald en het kruishout spleet. Het gebeurde op een zondagavond omstreeks half elf. Dhr. Sjeng Thommassen zat in huiskamer te kaarten; op aandrang van de overige aanwezigen ging hij niet naar buiten.
Dhr. Thommassen onderhoudt het kruis. Hij wil het kruis niet kwijt, want sinds het kruis bij hem aan de muur hangt, is er geen blikseminslag meer geweest.

bergerstr30-02.jpg
bergerstr30-02.jpg
bergerstr30-03.jpg
bergerstr30-03.jpg