nnb logo


Engelmanstraat. (Wegkruis) (Terstappen).

Volgens Dhr. Simons (1888) stond dit kruis er in 1900 al. Hij weet dit n.l. zo goed omdat hij vroeger er altijd langs kwam als hij naar school liep. Het was wel een heel ander kruis als tegenwoordig.
In 1939 is het kruis door Ned. militairen omvergereden met paard en wagen. Het kruis is een eindje terug weer opgebouwd. Het kruis staat nu op een gemetselde zuil. Er zijn in driehoekige vorm muurtjes omheen gemetseld.
Dit metselwerk en het plan hiervoor is gemaakt door Sjeng Geelen (de vader van Har).

Men ging toentertijd de buurt af om een bijdrage van 1 gulden te vragen om het kruis te kunnen herstellen.
Het kruis werd 's avonds verlicht. De buurt betaalde de elektriciteit en verzorgt het kruis.
Vroeger werd een lijk met paard en wagen naar de kerk vervoerd. De kist stond op 3 bosjes stro.
Na de begrafenis legde men die strobosjes vaak op verschillende plaatsen bij een kruis.
Men liet het stro daar verrotten; dit als teken van de vergankelijkheid van elk schepsel.
Bij dit kruis werden ook vaak bosjes stro gelegd.
Bierbrouwerij "De lindeboom" heeft het voormalig pand Terstappen momenteel in gebruik als kantoor. Zij zijn ook de formele eigenaars van het kruis.

engelmanstr02.jpg
engelmanstr02.jpg
engelmanstr03.jpg
engelmanstr03.jpg