nnb logo


VELDKRUIS (kruispunt Gendijk-Rohrstraat)

Dit veldkruis is al zeer oud. De heer A.H. Theelen, Napoleonsweg 99, vertelde , dat het veldkruis er al stond in 1917. Hij weet dit nog zo goed, want in 1917 kwam Dhr. Theelen in Neer wonen. In 1917 was het al een oud kruis, zo vertelde Dhr. Theelen. Voor 1917 was de grond eigendom van Dhr. Artz uit Venray (sigarenfabrikant).
Tot 1917 had Dhr. Artz zijn boerderij en grond verpacht aan Peter Smeets (Kinkhoven).
De boerderij heeft het ankerjaartal 1866. Stamt het kruis misschien uit die tijd? Een andere boerderij die daar in de buurt ligt: Geraets, Rohrstraat 4, voert het ankerjaartal 1684. Is toen misschien het kruis verplaatst?
We weten het niet. Wel weten we dat de Kruisweg naar dit kruis trok; precies tegenover dit kruis werd altijd een rustaltaar opgericht ter gelegenheid van de Sacramentsprosessie. Bij deze gelegenheid werd het kruis altijd versierd.

Later (begin dertiger jaren) is er tegenover dit wegkruis een permanent Isidoruskapelletje gebouwd.
De kruishouten zijn van ijzer. Het kruis is vernieuwd in de jaren dertig. Pastoor Obers heeft het nieuwe kruis ingezegend. Er werd een nieuw corpus aangebracht en er werden lage muurtjes bij gemetseld. Dit metselwerk werd verricht door Hans Dorssers. Vroeger stond er een soort den bij het kruis.
De boom ging dood en werd omgehakt. Met de ruilverkaveling is er weer een nieuwe (linde)boom bij geplaatst.
In 1989 werd deze lindeboom gekapt. De eigenaar, de fam. Theelen, liet een nieuwe aanplant aanleggen.
Deze aanplant bestaat uit: een aantal haagbeuken, palmbomen (buxus sempervirens) en jeneverbes.
Het kruis wordt nu onderhouden door de eigenares, Mevr. Mia Theelen, Napoleonsweg 99 te Neer.

gendijk_rohrstr02.jpg
gendijk_rohrstr02.jpg
gendijk_rohrstr03.jpg
gendijk_rohrstr03.jpg
gendijk_rohrstr04.jpg
gendijk_rohrstr04.jpg