nnb logo


Kruispunt Hagendoorn-Gendijk. (hagelkruis)

Dit kruis staat er ook al sinds mensenheugenis.
Wanneer het veldkruis geplaatst werd, weten we niet. Een mogelijke theorie: we weten dat vroeger bij de heidenen (Germanen) de kruispunten der wegen een bijzondere verering hadden. Men ging naar deze kruispunten toe als men in contact wilde komen met de geesten van de overledenen. Bijeenkomsten en openluchtvergaderingen vonden hier plaats (van de geesten). Geweldige stenen menhirs werden er als geestenzetels heengesleept. De heidenen waren gewoon op deze stenen lichtjes aan te brengen.
Ook de praktische Romeinen, die op de kruiswegen en driesprongen hun grenspalen als uitgangspunten van hun landmetingen plaatsten, kenden de godsdienstige kleur van deze knooppunten. De palen werden onder bescherming van de goden geplaatst. Geregeld werden de punten en palen bezocht en gecontroleerd door speciaal aangestelde priesters, welke plechtigheden vergezeld gingen van gebeden en offers.
Toen dan ook de eerste Christen-geloofverkondigers in onze streken verschenen, vonden zij bij de kruispunten van wegen echte, gloeiende haarden van bijgeloof en godsdienst. Ze probeerden, in overeenstemming met de ware leer, de taaie en oude gebruiken van de heidenen over te nemen en om te scheppen tot Christelijke ceremoniën.
Zo verdwenen voor en na de heidense altaren en wegtekens, maar op hun fundamenten verrezen de kruisen met een spaarruimte om te offeren.

hagendoorn_gendijk02.jpg
hagendoorn_gendijk02.jpg
hagendoorn_gendijk03.jpg
hagendoorn_gendijk03.jpg
hagendoorn_gendijk04.jpg
hagendoorn_gendijk04.jpg
jstr12379.jpg
jstr12379.JPG
jstr12380.jpg
jstr12380.JPG


Vroeger liep hier in de buurt een Romeinse weg. Vindt dit "wegkruis" wellicht hier zijn oorsprong in?
Of is dit misschien een echt oud "Hagelkruis"? Men zou aannemen van wel, want het staat zo eenzaam in het vrije veld.
In de loop van de geschiedenis heeft meer dan eens een zware hagelbui in de zomer grote schade veroorzaakt aan het koren op de velden. De landbouwers richtten daarom dikwijls een wegkruis op om God te vragen hen een dergelijke ramp te besparen. Één hagelbui kon immers al het werk, dat een jaar lang aan de akker besteed was, teniet doen.
Door één hagelbui kon het voedsel voor de hele lange winter verloren gaan zodat er armoede geleden werd op de boerderij. Maar bleven de gewassen op de velden gespaard en kon de landbouwer de oogst veilig in de schuren opbergen, dan versierde hij uit dankbaarheid het hagelkruis bij zijn akker.
Maar- wat veel belangrijker nog is- van zijn eigen overvloed deelde hij dan ook uit aan de arme mensen in de stad of het dorp. Ook het uitdelen van eten gebeurde bij het hagelkruis.

Vroeger moet hier waarschijnlijk een eikeboom bij gestaan hebben, want de echte oude Neerenaren noemen dit kruis "Kruis aan de eikeboom". In 1940 stond bij dit kruis ook een stenen rustbank.
Met de ruilverkaveling is dit kruis een stukje verplaatst. In 1971 is het kruis vernieuwd.
Mevr. Truus Sijben-v.Melick verzorgt al jarenlang dit kruis. In de Goede Week versiert zij het corpus met een lauwerkrans gemaakt van palmen en papieren rozen. Zij doet dit om de mensen te herinneren aan de Goede Week.
In 1993 kocht Dhr. Har Frenken (Vlaas 10) de grond met kruis.
In november 1994 vernielden baldadige (dronken)jongeren het kruishout en corpus.
Passanten vonden nog enkele stukken van het vernielde corpus terug en brachten deze stukken naar Jo Beeren.
De eigenaar heeft zij daar later opgehaald. De daders konden achterhaald worden; ze werden veroordeeld en moesten de schade vergoeden. Via het bureau Slachtofferhulp kreeg de eigenaar de schadevergoeding uitgekeerd.
Aan Tjeu Kuijpers ("Leuve"), Sloes, werd opdracht gegeven een nieuw eikenhout kruis te maken. Het oorspronkelijk afdakje en naambordje met de tekst: "Mijn Jezus barmhartigheid" zijn verwerkt in het nieuwe kruis.
De plaatselijke beeldhouwer Jos Dirix, Dries 11, kreeg opdracht een nieuw, bronzen, corpus te vervaardigen.
Hij verwerkte de brokstukken van het oude corpus in de mal voor het nieuwe corpus. De beeldhouwer werkte volgens het cierperdu (giet)systeem. (verloren wassysteem)

In april 1996 (de week voor Pasen) is dit hagelkruis weer opnieuw geplaatst; pastoor Beurskens uit Stein heeft het kruis op 16 juni 1996 om 16.00 uur ingezegend. (Pastoor Beurskens is gevraagd omdat er op dat moment in Neer een "pastoorloos" tijdperk was.)