nnb logo


Kapel van de H. Familie - Heldenseweg (Hove's Kapelke)

Dit kapelletje werd in 1862 gebouwd door de echtelieden: Martinus Spee en Anna Maria de Louw.
In het kapelletje stonden drie beelden: een Kruisbeeld, een H.Hartbeeld, en een Mariabeeld. De twee laatsgenoemde beelden zijn verdwenen ( de kinderen Boonen Nap.weg. hebben deze twee beelden gegeven aan een zoon van Bergs- Hoogstraat). Het kruisbeeld is bewaard gebleven; het staat bij de kinderen Boonen, Nap.weg.
De kapel wordt ook wel eens genoemd: De kapel v.d. H.Harten.
Dhr. Martinus Spee - Gerheggen - vertelde : Vroeger werd er in dit kapelletje veel gebeden. In 1911- een zeer droog jaar - gingen de mensen in deze kapel bidden voor regen. In die tijd was er in Neer een voorbidder, Pater Tieske, (Mathias Geenen). Deze had de gewoonte om na ieder weesgegroet een zelfgemaakte aanbidding tot een of andere heilige te richten. Zo bad hij in 1911 in 't Hove's Kapelke eens:
"O, God, geef ons nog twee dagen droogte; dan zijn tenminste al onze puinen kapot!"

In 1944 gingen de mensen in deze kapel bidden voor een veilige terugkeer van de mannen die naar Duitsland gevoerd waren. Vroeger moeten nog banken in deze kapel gestaan hebben. In de jaren vijftig raakte de kapel in verval.
Op 't laatst werd de kapel gebruikt voor verkeerde doeleinden (vrijpartijen, onderkomen voor landlopers, opslagplaats voor hooi of stro.) Mevrouw Hillen beklaagde zich bij de pastoor dat zij overlast ondervond van dit kapelletje. Pastoor Geraets ging hierover praten met de eigenaars: de kinderen Boonen. Toen werd besloten het kapelletje af te breken. (Tussen 1955-1960).
Boven op de kapel stond een ijzeren kruis, door de wind is dit eraf gewaaid. Lange tijd heeft dit kruis buiten de muur gestaan. De weg die naar de kapel liep werd ook wel genoemd: "In 't Henneke".