nnb logo


Kinkhoven - Kruisstraat (wegkruis)

Dit kruis is zeer oud. Dhr. Jans, Kruisstraat. heeft het originele corpus bij hem thuis liggen. Dit corpus is van hout gemaakt. Op dit moment is het in slechte staat; het moet gerestaureerd worden. Nu hangt er een ander corpus op het kruishout.
(Vermoedelijk afkomstig van een familiegraf).
Wordt dit wegkruis genoemd in een boek uit 1926 en dat gaat over: "Voorlopige lijst der Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst"
Deel VIII De provincie Limburg. Onder Neer wordt o.a. vermeld: houten wegkruis (XVII of XVIII) aan de wegvertakking naar Nunhem. Is dit hetzelfde kruis als het tegenwoordige ?
Misschien is het corpus nog hetzelfde als het toenmalige. De geschiedenis van dit kruis is niet meer te achterhalen.

kinkhoven_kruisstr02.jpg
kinkhoven_kruisstr02.jpg
kinkhoven_kruisstr03.jpg
kinkhoven_kruisstr03.jpg
kinkhoven_kruisstr04.jpg
kinkhoven_kruisstr04.jpg