nnb logo


Vlaas 8 (Veldkruis) "Boom's kruis"

Het kruis is geplaatst in 1916 door Godfridus a.d. Boom (ongehuwd) op de Slup langs de Heldense weg aan een perceel houtgewas. Het kruishout is gemaakt door Piet Sijben.
De reden van plaatsing is wellicht de volgende geweest:
De eigenaar ging geregeld (wekelijks) te voet naar de veemarkt in Horst. Op het punt waar later het kruis geplaatst is begon de wildernis. De weg ging via Tongerlo. Om 4 u 's morgens vertrok hij; om 8 uur was hij in Horst. Op een keer werd hij in Maasbree aangehouden en moest hij geld afstaan (overval?). Vanwege de nog redelijk goede afloop heeft hij later op zijn perceel op de Slup dit kruis laten zetten. Pastoor Litjens heeft het ingezegend.
De mensen spraken van "Boom's kruis aan Slups hout".
Het stond op de "Slup" bij een kruispunt van wegen: Hove - Keizersbaan-Slup.

vlaas8-02.jpg
vlaas8-02.jpg
vlaas8-03.jpg
vlaas8-03.jpg

Door Duitse soldaten werd op 12 mei 1940 (Pinksterzondag) met bajonet dit corpus doorstoken en vernield.
De Duitsers hadden zich in die omgeving opgesteld voor een aanval op de peelstelling. Herman a.d. Boom, een verre achterneef van Godefr. a.d. Boom, momenteel wonend Bergerstraat 1, hoorde tijdens een bezoek op de tweede Pinksterdag van zijn moeder (Mevr. E. a.d. Boom-van Lier) , dat de soldaten op Pinksterdag onder de hoogmis het kruis aan het bespotten waren geweest. Zij had het duidelijk gehoord toen zij met de buurvrouw van de eigenaar van het kruis een praatje maakte. Nadat de soldaten in de namiddag vertrokken waren, is zij terstond gaan kijken en zag dat het Corpus weggenomen was. Na lang zoeken heeft hij toen in het houtgewas alles bij elkaar verzameld (wel 5 of 6 stukken) en naar de eigenaar van het kruis gebracht. Deze heeft in Roermond in hetzelfde jaar het kruis laten restaureren bij een loodgieter.
Op een zondagmiddag is in de kerk een plechtige dienst tot eerherstel gehouden.
Pastoor Adams (kunstschilder) uit Nunhem heeft onder deze dienst een preek gehouden over heiligschennis. Het corpus lag op een burrie vooraan in de kerk en was prachtig versierd met bloemen en een krans. De kerk was overvol. Na de plechtige dienst is het corpus onder massale deelname, in processie, teruggebracht naar het kruishout op de Slup en werd daar door de eigenaar, Jac. a.d. Boom, wederom op het hout bevestigd.
Met de ruilverkaveling is de eigenaar het houtgewas onteigend en hij heeft toen het kruis verplaatst naar zijn boerderij, Vlaas 8. Daar staat het nu nog.