nnb logo


Oos Naer / Overhandiging bezittingen Jonge Schutten

Bron: dagblad De Limburger 26 sept.'03
Blij dat er niet weer iets verloren gaat

NEER - 'Personen die niet van goed burgerlijk en zedig gedrag zijn, mogen niet bij het broederschap worden aangenomen'. Jo Beeren, voorzitter van de heemkundevereniging Oos Naer lacht nog maar eens.
Hij tuurt door een vergrootglas en leest hardop voor uit het antieke artikelenboek, het boekwerkje waar de schutterij vroeger de regels in noteerde. De verschillende teksten, die sierlijk zijn opgeschreven met een kroontjespen, geven een leuk beeld van hoe het er vroeger bij de vereniging aan toe ging.
De Jonge Schutten 'Sint Sebastianus' uit Neer heft zichzelf na ongeveer driehonderdvijftig jaar op. De waardevolle bezittingen schenkt de schutterij morgen aan heemkundevereniging Oos Naer.De Jonge Schutten 'Sint Sebastianus' bestaat sinds ongeveer 1600, maar is al een aantal decennia niet meer actief.
De vereniging deed tot eind jaren zestig van de vorige eeuw mee aan wedstrijden. Daarna gebeurde er niet veel meer. Aangezien de club vandaag de dag nog maar een handjevol leden telt, die ook nog eens flink op leeftijd
zijn, heeft de vereniging besloten zichzelf op te heffen. De bezittingen, zo werd afgesproken, zouden naar de heemkundevereniging gaan. De buit: een zilveren ketting, het artikelenboek, een foto van keizer Nelis Stemkens
uit 1949, een devotieprentje en een diploma dat verwijst naar de negende prijs die tijdens het Oud Limburgs Schuttersfeest van 1956 werd behaald voor korpsschieten.

jstr5183_jonge-schutten.jpg
jstr5183_jonge-schutten.jpg
jstr5186_jonge-schutten.jpg
jstr5186_jonge-schutten.jpg
jstr5190_jonge-schutten.jpg
jstr5190_jonge-schutten.jpg
jstr5194_jonge-schutten.jpg
jstr5194_jonge-schutten.jpg
jstr5195_jonge-schutten.jpg
jstr5195_jonge-schutten.jpg

De spullen liggen bij Jo Beeren op tafel, maar morgen draagt de schutterij ze pas officieel over.
De heemkundevereniging is er volgens de voorzitter dolblij mee. Beeren vindt het vooral fijn dat alles
in goede handen terecht komt. Dat er ,,niet weer iets verloren gaat''. Als een vereniging op houdt
te bestaan verdwijnen waardevolle spullen volgens hem toch vaak in een doos op zolder.

Het artikelenboek beschouwt Jo Beeren als een van de meest waardevolle voorwerpen die de vereniging vanaf zaterdag beheert. Vooral omdat de teksten veel zeggen over de historie van de schutterij.
Het boek is herschreven in 1899, maar de teksten verwijzen volgens Beeren zelfs terug naar regels uit 1789.
Na ruim een eeuw is het boekwerkje bijna helemaal uit elkaar gevallen, maar Oos Naer laat het restaureren.
Ook worden de teksten overgeschreven. Op die manier blijft de informatie goed bewaard en hoeven
mensen niet steeds het kostbare, antieke boekje open te slaan als ze iets willen nalezen.