nnb logo


Seniorenvereniging St.Martinus / Jaarvergadering 2002

Op donderdag 21 februari 2002 hield seniorenvereniging St.Martinus haar jaarvergadering.
Voor dat de vergadering begon, liet het bestuur zich zo vereeuwigen.
Boven, van links naar rechts: Truus Frenken-Rijs, Gerda Leunissen-Peeters, Rita Huysmans-Joosten en
Lies van Lier-van Nieuwenhoven. Onder , van links naar rechts: Jan Geraets, Nelis Stemkens, Lei van Gansewinkel
en Theo Lemmen. Afwezig: Mia Jeurninck-Theelen.
Nelis Stemkens trad op deze vergadering terug als voorzitter en bestuurslid.

ouderenver210202_01.jpg
ouderenver210202_01.jpg
ouderenver210202_02.jpg
ouderenver210202_02.jpg
ouderenver210202_03.jpg
ouderenver210202_03.jpg
ouderenver210202_04.jpg
ouderenver210202_04.jpg
ouderenver210202_05.jpg
ouderenver210202_05.jpg
ouderenver210202_06.jpg
ouderenver210202_06.jpg
ouderenver210202_07.jpg
ouderenver210202_07.jpg